Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

SINGLE ARTICLE VIEW

Ομιλίες για Αειφορία από τον Καθηγητή Βασίλειο Μανουσιουδάκη

Ο καθηγητής Βασίλειος Μανουσιουδάκης από το University of California, Los Angeles (UCLA) των ΗΠΑ επισκέπτεται το Πολυτεχνείο Κρήτης αυτό το διάστημα για εκπαιδευτική και ερευνητική συνεργασία στο πλαίσιο του προγράμματος Greek Diaspora Fellowship Program με τίτλο "Sustainability Theory and Applications". Το πρόγραμμα προβλέπει την συνεπίβλεψη διπλωματικών εργασιών και μεταπτυχιακών ή διδακτορικών διατριβών σε αντικείμενα συναφή με το πρόγραμμα. Μέσα στις επόμενες ημέρες πρόκειται να δώσει δύο ομιλίες, οι οποίες είναι ανοικτές σε όλη την κοινότητα του Πολυτεχνείου μέσω τηλεδιάσκεψης.
 

Ομιλητής 

Βασίλειος Ι. Μανουσιουδάκης
Διακεκριμένος Καθηγητής Χημικής Μηχανικής
Διευθυντής Ερευνητικής Κοινοπραξίας Μηχανικής Υδρογόνου
University of California, Los Angeles (UCLA), ΗΠΑ
 

Σύνδεσμος τηλεδιασκέψεων Zoom 

https://tuc-gr.zoom.us/j/92545358245?pwd=NXY4R2x4LzdFY0tmbmJ0UDl6V3d3QT09
 

1η Ομιλία: Από την Περιβαλλοντική Διαχείριση στην Αειφορία

Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2021, 11:30 – 12:30

Περίληψη: Μία σύντομη ιστορική διαδρομή της εξέλιξης της προστασίας του Περιβάλλοντος παρουσιάζεται από αρχαίους χρόνους μέχρι σήμερα. Μέθοδοι του 20ου/21ου αιώνα συζητούνται πιο αναλυτικά, όπως Περιβαλλοντική Διαχείριση, Μείωση Αποβλήτων, Πρόληψη Ρύπανσης, Πράσινη Χημεία/Μηχανική, και Αειφορία. Μέθοδοι αποφυγής εκπομπών διοξειδίου του άνθρακος στην ατμόσφαιρα και διάφοροι ορισμοί της αειφορίας συζητούνται, με έμφαση στην έννοια της Αειφορίας επί Συνόλων (Sustainability Over Sets).
 

2η Ομιλία: Αειφορία επί Συνόλων: Θεωρία και Εφαρμογές

Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2021, 15:00 – 16:00

Περίληψη: Η έννοια της Αειφορίας επί Συνόλων εισάγεται και ποσοτικοποιείται με μαθηματικό τρόπο. Η χρήσις της για την ανάλυση και σύνθεση αειφόρων συστημάτων παρουσιάζεται εκτενώς και διάφορες εφαρμογές παρουσιάζονται σε βιολογική κάθαρση αποβλήτων, οικολογικά συστήματα θηραμάτων-θηρευτών και τροφικών πλεγμάτων, επιχειρησιακούς κύκλους, και διαχείριση πυρκαγιών.
 

Βιογραφικό

Dr. Manousiouthakis received his Diploma, M.S., and Ph.D. degrees all in Chemical Engineering from the National Technical University of Athens (1981) and the Rensselaer Polytechnic Institute (1985, 1986) respectively. Dr. Manousiouthakis has over 130 refereed journal publications, 2 patents, numerous conference publications and presentations, and has supervised 16 PhD students, many of which are in academic positions. He has received the NSF Presidential Young Investigator Award (1988), the Northrop Outstanding Junior Faculty Research Award (1989) the AIChE Ted Petersen Best Student Paper Award (Co-author 1998, Co-author 2001), a UCLA/AIChE Student Chapter Award (2007), the AIChE Environmental Division Cecil Award (2010), the UCLA/AIChE Student Chapter Professor of the Year Award (2011), he is an AIChE fellow (2012), and has received the AIChE Sustainable Engineering Forum Research Excellence In Sustainable Engineering Award (2014). He has been at UCLA since 1985, where he currently holds the rank of Distinguished Professor. He has served as Department Vice-Chair and Chair, Chair of the UCLA Academic Senate Committee on Committees, Co-Chair of the UCLA Teaching Assessment Committee, Co-Director of the UCLA Process/Control Systems Engineering Consortium, and Director of the UCLA Hydrogen Engineering Research Consortium. He is considered the father of mass integration (mass exchange network synthesis) and of the globally optimal process network synthesis conceptual framework termed IDEAS. He is an expert on Green-Engineering/Sustainability, Systems Engineering, and the Hydrogen Economy.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012