Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

SINGLE ARTICLE VIEW

Πρόσθετες Θέσεις Πρακτικής για Μηχανικούς Παραγώγης & Διοίκησης

 

Νέες θέσεις πρακτικής άσκησης δόθηκαν στους Μηχανικούς Παραγωγής και Διοίκησης μετά από 2η κατανομή των συνολικών θέσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης. Αυτό σημαίνει ότι εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε να συμμετέχετε στο πρόγραμμα Πρακτική Άσκηση.

Καταρχήν λοιπόν για να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας θα πρέπει να εγγραφείτε στην παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα:

 

Για την επιβεβαίωση λήψης της αίτηση σας θα σας σταλεί επιβεβαιωτικό e-mailΕάν για κάποιο λόγο δεν λάβετε e-mail παρακαλούνται να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (δείτε κάτωθι).

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος πρέπει να πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν, μια και τα χρονικά περιθώρια έχουν στενέψει. Θα δοθεί προτεραιότητα σε όσους συμφωνήσουν και αντιστοιχηθούν με μια εταιρεία, εφόσον βεβαίως έχουν τελειώσει το 3ο έτος σπουδών και δεν έχουν ξανακάνει πρακτική άσκηση.

Για αυτόν το σκοπό, στη παραπάνω φόρμα εγγραφής, σημαντική ερώτηση είναι η επιλογή εταιρείας με την οποία έχετε έρθει σε επαφή και συμφωνήσει για την πραγματοποίηση της άσκησή σας.  Σε πρώτη φάση μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα, χωρίς αναφορά σε συγκεκριμένη επιχείρηση, μπορείτε όμως στα σχόλια να αναφερθείτε στις προθέσεις σας. Ωστόσο, επειδή έχει ήδη περάσει σχεδόν ένας μήνας, θα ήθελα να κινητοποιηθείτε άμεσα και να έρθετε σε επαφή με εταιρείες που ενδιαφέρεστε να κάνετε την πρακτική.

 

Ωστόσο, λάβετη υπόψη ότι η πρακτική σας άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί από τώρα έως και το τέλος Οκτωβρίου του 2016, όποτε και τελειώνει το τρέχον πρόγραμμα, όμως σε κάθε περίπτωση η αντιστοίχησή σας με εταιρεία πρέπει να γίνει άμεσα!

Η αναζήτηση εταιρειών μπορεί να γίνει μέσω του ΑΤΛΑΝΤΑ, με φίλτρα αναζήτησης, αλλά και εκτός αυτού, οπότε θα πρέπει να ενημερωθεί η εταιρεία να γραφτεί στο πληροφορικό σύστημα, διαδικασία που απαιτεί μερικές μέρες παραπάνω.

Ιδανικά,  θα πρέπει να αναφέρετε κωδικό θέσης στον ΑΤΛΑΝΤΑ για την οποία έχετε συμφωνήσει, αλλά και να μου αναφέρετε το διάστημα που συμφωνήσατε να κάνετε πρακτική. Με αυτόν το τρόπο μπορούμε να επιταχύνουμε τη διαδικασία πάρα πολύ!

 

Θυμίζω ότι το πρόγραμμα «Πρακτικής Άσκησης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πολυτεχνείου Κρήτης» αφορά φέτος την απασχόληση φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης για ένα μήνα σε κάποια επιχείρηση του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα στην Ελλάδα.


Η μικτή αμοιβή των φοιτητών έχει οριστεί φέτος στα 188,94 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ενός μικρού ποσού για ασφαλιστικές εισφορές στο ΙΚΑ.

Ο χρόνος εκτέλεσης της πρακτικής άσκησης θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από 1/6/2016 έως και 31/10/2016. Η απασχόληση θα είναι συνεχής και πλήρης (8ωρο).

Ο τόπος διεξαγωγής της πρακτικής άσκησης μπορεί να είναι οπουδήποτε στην Ελλάδα, εφόσον βεβαίως ο φοιτητής μπορεί να εξασφαλίσει τη διαμονή του εκεί. Προφανώς, τα Χανιά και ο τόπος καταγωγής του κάθε φοιτητή είναι οι πρώτες, αλλά όχι οι μοναδικές επιλογές.

Για οποιοδήποτε διευρκίνιση μπορείτε να επικοινωνείται με το Κεντρικο Γραφείο Πρακτικής Ασκησης. Δείτε τα στοχεία επικοινωνίας εδώ: 

ΔΑΣΤΑ Πολυτεχνείου Κρήτης: Επικοινωνία

 
 
image
 
 
 
 
 
ΔΑΣΤΑ Πολυτεχνείου Κρήτης: Επικοινωνία
Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης   κα. Νίκη Μπανανή Τηλ: 28210 37452, e-mail:  nikininaba<στο>yahoo.gr   ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ για το κοινό:
Προεπισκόπηση από Yahoo
 

 

Περισότερες πληροφορίες σχετικά με την πρακτική μπορείτε να βρείτε και στο κεντρικό site της πρακτικής άσκησης εδώ! http://www.tuc.gr/internships.html

 
ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012