Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Οι παρακάτω σύνδεσμοι οδηγούν σε χρήσιμους ιστότοπους.

Η ευθύνη για το περιεχόμενό τους ανήκει στους αντίστοιχους δημιουργούς.

  • Η κεντρική σελίδα της Fedora, της ένωσης των ειδικών που ασχολούνται με την καθοδήγηση φοιτητών στην Ευρώπη.

  • Το Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς (ΙΕΘΣ) είναι μια αστική μη-κερδοσκοπική εταιρεία που ιδρύθηκε το 1992 από μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας της Συμπεριφοράς (ΕΕΕΣ), τα οποία αναγνώρισαν την ανάγκη ύπαρξης ενός οργανωμένου πλαισίου συστηματικής εκπαίδευσης, βασισμένο στο συμπεριφοριστικό και γνωσιακό μοντέλο, καθώς επίσης και παροχή αυτού του είδους ψυχοθεραπείας.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012