Οι παρακάτω σύνδεσμοι οδηγούν σε χρήσιμους ιστότοπους.

Η ευθύνη για το περιεχόμενό τους ανήκει στους αντίστοιχους δημιουργούς.

  • Η κεντρική σελίδα της Fedora, της ένωσης των ειδικών που ασχολούνται με την καθοδήγηση φοιτητών στην Ευρώπη.

  • Το Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς (ΙΕΘΣ) είναι μια αστική μη-κερδοσκοπική εταιρεία που ιδρύθηκε το 1992 από μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας της Συμπεριφοράς (ΕΕΕΣ), τα οποία αναγνώρισαν την ανάγκη ύπαρξης ενός οργανωμένου πλαισίου συστηματικής εκπαίδευσης, βασισμένο στο συμπεριφοριστικό και γνωσιακό μοντέλο, καθώς επίσης και παροχή αυτού του είδους ψυχοθεραπείας.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012