Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Σεμινάριο Συμβουλευτικής «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ»

Tο Γραφείο Διασύνδεσης διοργάνωσε σεμινάριο συμβουλευτικής με τίτλο «Τεχνικές Εξεύρεσης Εργασίας» που πραγματοποιήθηκε στο συνεδριακό κέντρο του Πολυτεχνείου Κρήτης στις 4 Ιουλίου 2005 με ομιλητή τον Σύμβουλο Σταδιοδρομίας κ. Νίκο Σταθόπουλο, Διευθυντή του Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού της εταιρείας ISON Psychometrica.

Βασικός στόχος του σεμιναρίου ήταν η ανάλυση σύγχρονων τεχνικών μεθόδων εξεύρεσης εργασίας και η ανάδειξη των προσόντων του υποψηφίου μέσω της σύνταξης του βιογραφικού σημειώματος, της συνοδευτικής επιστολής και της συνέντευξης επιλογής.

 

 

 

 

Περιεχόμενα του σεμιναρίου αποτέλεσαν τα παρακάτω:

 

 • Επιλογή Επαγγέλματος
 • Εξερεύνηση του εαυτού μας
 • Πιθανότητες απασχόλησης
 • Αναζήτηση εργασίας
 • Εστίες Δράσεων για ένταξη στην αγορά εργασίας
 • Προγράμματα ένταξης στην αγορά εργασίας
 • Τρόποιαναζήτησηςπιθανώνεργοδοτών
 • Βιογραφικόσημείωμα
 • Συνοδευτικήεπιστολή
 • Συνέντευξη
 • Διαδικασίαεπιλογής
ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012