Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

2 ήμερο σεμινάριο συμβουλευτικής με θέμα: «Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα – Επιχειρηματικό Σχέδιο»

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε παρακάτω:
careerPDFsprogram_A4_lowres.pdf

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012