Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Γιατί δημιουργείται;

     —Η τεχνολογία FPGA είναι αποδεδειγμένα πιο αποδοτική σε σχέση με συμβατικούς υπολογιστές για τις παραπάνω εφαρμογές

—    Μέχρι τώρα η τεχνολογία FPGA μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από χρήστες που έχουν ειδικές γνώσεις σχεδίασης υλικού (hardware)

—    Σκοπός του ΕΥΑΓΟΡΑ είναι να δημιουργηθεί ένας εύχρηστος υπερυπολογιστής για διεπιστημονική έρευνα

WEB DESIGN : SPIROS KOUTSORINAKIS