Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Ερευνητικό πρόγραμμα «ΘΑΛΗΣ»


Το ερευνητικό πρόγραμμα «ΘΑΛΗΣ» http://excellence.minedu.gov.gr/thales/el, εντάσσεται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθησης», με κύριο σκοπό την ανάπτυξη και διεξαγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου στην Ελλάδα. Βασικός στόχος της χρηματοδοτούμενης έρευνας, είναι η αειφόρος ανάπτυξη καθώς και η ανάπτυξη εθνικών ερευνητικών ομάδων οι οποίες θα είναι ανταγωνιστικές σε τομείς στρατηγικής σημασίας τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η υλοποίηση των έργων πραγματοποιήθηκε μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθησης» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ) ΕΣΠΑ 2007-2013, για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης» με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

 

Έργα «ΘΑΛΗΣ» Πολυτεχνείου Κρήτης
 

GEOCHARACTERIZATION - Γεωτεχνικός Χαρακτηρισμός Επιλεγμένων Θέσεων στην Κρήτη με την Συνδιαστική Χρήση Γεωφυσικών & Γεωτεχνικών Μεθόδων

Συντονιστής:  Πολυτεχνείο Κρήτης
Θεματική Περιοχή:  Γεωτεχνικές Επιστήμες, Ενεργειακές, Περιβαλλοντικές και Διαστημικές Επιστήμες
Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής ΒΑΦΕΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
https://www.geoph.tuc.gr/el/ereyna/ereynitika-programmata/thalis    
http://excellence.minedu.gov.gr/thales/el/thalesprojects/379426

 

ΚΕΠΙΚ – DISCO : Κατανεμημένες ασύρματες επικοινωνίες

Συντονιστής: Πολυτεχνείο Κρήτης
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Μηχανικών, Επιστήμες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Επιστημονικά Υπεύθυνος: Αναπλη. Καθηγητής ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
http://disco.upatras.gr
http://excellence.minedu.gov.gr/thales/el/thalesprojects/379418

 

Σύστημα δειγματοληψίας ποταμών υψηλής συχνότητας για ολοκληρωμένη διαχείρηση υδατικών πόρων (CYBERSENSORS)

Συντονιστής: Πολυτεχνείο Κρήτης
Θεματική Περιοχή:  Γεωτεχνικές Επιστήμες, Ενεργειακές, Περιβαλλοντικές και Διαστημικές Επιστήμες
Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
http://www.cybersensors.tuc.gr/gr/   
http://excellence.minedu.gov.gr/thales/el/thalesprojects/379415 

 

WiAMS - Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Συστήματος Παρακολούθησης σε Πραγματικό Χρόνο της Κατάστασης Δομικής Ακεραιότητας Κατασκευών Σκυροδέματος με Χρήση Ασύρματου Δικτύου "ΕΥΦΥΩΝ" Πιεζοηλεκτρικών Αισθητήρων

Συντονιστής: Πολυτεχνείο Κρήτης
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Μηχανικών, Επιστήμες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής ΠΡΟΒΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
http://users.isc.tuc.gr/~kprovidakis/WiAMS_Overview.htm
http://excellence.minedu.gov.gr/thales/el/thalesprojects/379419 

 

MATENVMED – Πλατφόρμα προηγμένων μαθηματικών μεθόδων και λογισμικού για την επίλυση προβλημάτων πολλαπλών πεδίων σε σύγχρονες υπολογιστικές αρχιτεκτονικές: Εφαρμογή σε προβλήματα περιβαλλοντικής μηχανικής και ιατρικής

Συντονιστής: Πολυτεχνείο Κρήτης
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Mαθηματικών, Φυσικής, Xημείας
Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
http://www.tuc.gr/index.php?id=5209
http://excellence.minedu.gov.gr/thales/el/thalesprojects/379416   

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012