Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Τι αλγορίθμους θα εκτελεί;

Αλγορίθμους υπολογιστικής μοριακής βιολογίας (π.χ. BLAST, CAST, Zuker, RAxML)Οικολογικά μοντέλα (π.χ. POM)

Αλγορίθμους επεξεργασίας ιατρικών δεδομένων (π.χ. επεξεργασία πολυκαναλικώνηλεκτροεγκεφαλογραφημάτων, επεξεργασία εικόνας)

 

WEB DESIGN : SPIROS KOUTSORINAKIS