Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Πως μπορώ να τον χρησιμοποιήσω;

Πως μπορώ να τον χρησιμοποιήσω;

  Ο ΕΥΑΓΟΡΑΣ θα είναι προσπελάσιμος από το διαδίκτυο

Οι χρήστες του θα έχουν μηχανισμό διαπίστευσης, αποθηκευτικό χώρο, και κατάλληλη διεπαφή

Θα είναι διαθέσιμος από τον Μάρτιο του 2013

WEB DESIGN : SPIROS KOUTSORINAKIS