Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Έχουμε σχεδιάσει μία σειρά από δράσεις που στοχεύουν καταρχάς στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συγκεκριμένα, ο στόχος που έχουμε θέσει είναι να μειώσουμε την κατανάλωση της ενέργειας κατά 20%. 

Τα χρήματα που θα εξοικονομούνται (φέτος, το 20% αντιστοιχεί σε 150,000 €) θα επιστρέφονται πίσω στις Σχολές ως κονδύλια που θα μπορούν να χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες τους προς όφελος των φοιτητών, του προσωπικού και γενικότερα της ακαδημαϊκής κοινότητας.

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012