Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Η ηθική επιβράβευση και η θεσμοθέτηση κινήτρων θα βοηθήσει προς την κατεύθυνση της διάδοσης του μηνύματος και του οράματος πίσω από το Πράσινο Πολυτεχνείο!

Πολιτικές προς αυτή την κατεύθυνση θα ανακοινωθούν πολύ σύντομα! 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012