Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Στην εποχή μας είναι πολλές οι αφορμές και οι αιτίες που μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα στις διαπροσωπικές μας σχέσεις, όπως : αρνητικά κοινωνικά πρότυπα στην οικογένεια, στο σχολείο, στην κοινωνία, αδυναμία των γονέων να ανταποκριθούν στον ουσιαστικό τους ρόλο, έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ γονέων και νέων, γενικότερες οικογενειακές συγκρούσεις, χαλαροί οικογενειακοί δεσμοί, μοναξιά, αδιαφορία, έλλειψη ηθικών αξιών, έντονη καταναλωτική συμπεριφορά, κ.λπ.. Η αποξένωση, ο εγωκεντρισμός και το προσωπικό συμφέρον κυριαρχούν στην προσωπική, οικογενειακή, επαγγελματική και κοινωνική μας ζωή με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ελευθερία στην έκφραση, στο συναίσθημα άρα και στις διαπροσωπικές σχέσεις. Όταν μεγαλώνουμε ή ζούμε σε ένα τέτοιο περιβάλλον, με τη βοήθεια ειδικών ή με προσωπική προσπάθεια κάποιες φορές μπορούμε να αναπτύξουμε δεξιότητες που θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε καλύτερα τους άλλους, να θέσουμε στόχους για το μέλλον, να έχουμε περισσότερη αντοχή στο στρές και στις αλλαγές που θα μας συμβούν.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012