Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εδώ και πολλά χρόνια, το Πολυτεχνείο Κρήτης συμμετέχει ενεργά στην ανακύκλωση, αποτυπώνοντας με αυτό τον τρόπο την κοινωνική του ευθύνη ως δημόσιος φορέας και κυρίως ως φορέας εκπαίδευσης και πολιτισμού.

Χαρτί - συσκευασίες (πλαστικό, χαρτί, αλουμίνιο, γυαλί)

Το χαρτί συλλέγεται στους μπλε κάδους ανακύκλωσης της ΔΕΔΙΣΑ. Συγκεντρώνεται εκεί από την υπηρεσία καθαριότητας του Ιδρύματος που το συλλέγει από τα γραφεία του προσωπικού και τις υπηρεσίες του Ιδρύματος (Μηχανογραφικό, Φωτοτυπικό, Βιβλιοθήκη κτλ).  

Γυαλί

Το γυαλί συλλέγεται στους κίτρινους κάδους ανακύκλωσης της ΔΕΔΙΣΑ. Συγκεντρώνονται εκεί από το προσωπικό του Ιδρύματος και τις υπηρεσίες του Ιδρύματος (Μηχανογραφικό, Φωτοτυπικό, Βιβλιοθήκη κτλ).   

Μελανοδοχεία

Τα μελανοδοχεία συλλέγονται σε ειδικούς κάδους ανακύκλωσης. Συγκεντρώνονται εκεί από το προσωπικό του Ιδρύματος και τις υπηρεσίες του Ιδρύματος (Μηχανογραφικό, Φωτοτυπικό, Βιβλιοθήκη κτλ).   

Οικιακές μπαταρίες

Η διαδικασία συλλογής και ανακύκλωσης μπαταριών πραγματοποιείται από το Μάρτιο του 2008 με την εγκατάσταση ειδικών κάδων σε δεκαεπτά (17) σημεία του Ιδρύματος, καλύπτοντας έτσι όλους τους χώρους των υπαλλήλων αλλά και φοιτητών του. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται μέσω του πιστοποιημένου δικτύου της ΑΦΗΣ Α.Ε. χωρίς επιβάρυνση για το Πολυτεχνείο Κρήτης. Στην προσπάθεια αυτή συμμετέχουν διάφοροι υπάλληλοι του Ιδρύματος, οι οποίοι έχουν αναλάβει το άδειασμα των κάδων που βρίσκονται στο χώρο τους.

Δείτε στο χάρτη πού βρίσκονται τοποθετημένοι οι κάδοι και τα σημεία συλλογής των μπαταριών. 

Λαμπτήρες

Η συλλογή και ανακύκλωση των χρησιμοποιημένων λαμπτήρων του Πολυτεχνείου Κρήτης πραγματοποιείται μέσω της εταιρείας Φωτοκύκλωση Α.Ε. Συγκεκριμένα, σε συνεργασία με το Τμήμα Συντήρησης της Τεχνικής Υπηρεσίας έχει παραληφθεί (11/01/2011) ειδικός κάδος ανακύκλωσης, στον οποίο απορρίπτονται οι λαμπτήρες που αντικαθίστανται από τους χώρους του Ιδρύματος.  

Δράσεις που προγραμματίζονται

Συσσωρευτές

Προς το παρόν, δεν συλλέγονται συσσωρευτές. Οι μεγάλες αυτές μπαταρίες δεν μπορούν να συλλεχθούν από το δίκτυο της ΑΦΗΣ. Ωστόσο, προβλέπεται μελλοντικά η συλλογή και ανακύκλωση και αυτών των μπαταριών, ο αριθμός των οποίων δεν είναι μεν μεγάλος, ωστόσο βρίσκονται σε διάφορα εργαστήρια και κρίνεται σημαντικό να απομακρυνθούν για λόγους ασφάλειας εργαζομένων και φοιτητών.

Βιολογικός καθαρισμός και ανακύκλωση λυμάτων 

Θα γίνει αναβάθμιση της λειτουργίας του Βιολογικού του Πολυτεχνείου Κρήτης και η χρηματοδότηση έχει συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό των δημόσιων επενδύσεων του 2013.  Η υλοποίηση του έργου θα γίνει μέσα στο 2013.  Επειδή το είδος του φορτίου του βιολογικού του ΠΚ δεν μπορεί να προσδιοριστεί επακριβώς λόγω του μικτού συστήματος αποχέτευσης, η ανακύκλωση των λυμάτων του δεν είναι εφικτή.  Εναλλακτικά προτείνεται η χρήση των επεξεργασμένων λυμάτων από τον δευτεροβάθμιο καθαρισμό της πόλης των Χανίων για τις αρδευτικές ανάγκες της Πολυτεχνειούπολης.  Η Πρυτανεία, σε συνεργασία με μέλη ΔΕΠ, έχει έρθει σε επαφή με την ΔΕΥΑ-Χανίων για να δρομολογήσει αυτό το έργο.

Ανακύκλωση στερών απορριμμάτων

Σε συνεργασία με την ΔΕΔΙΣΑ θα ξεκινήσουμε εντατικοποιημένο πρόγραμμα ανακύκλωσης στερεών απορριμμάτων και φυτικών υπολειμμάτων καθώς και διαλογή στην πηγή: οργανικά υπολείμματα στα εστιατόρια, χαρτί, πλαστικό και αλουμίνιο στις σχολές, φυτικά υπολείμματα και κλαδοκάθαρα στον προαύλιο χώρο.

Επέκταση ανακύκλωσης μπαταριών

Προτείνεται η σύμβαση με πιστοποιημένη εταιρία συλλογής μεγάλων μπαταριών, η οποία θα ανήκει στη λίστα των αδειοδοτημένων & νόμιμα συμβεβλημένων με το ΣΥΔΕΣΥΣ εταιρειών συλλογής και μεταφοράς χρησιμοποιημένων συσσωρευτών. Η συλλογή τους θα γίνει με μικρό έσοδο για το Πολυτεχνείο Κρήτης, σύμφωνα με το βάρος των συλλεγόμενων υλών, όπως θα καθορίζεται από τη σύμβαση.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012