Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση & Εθελοντισμός

Οι Πανεπιστημιουπόλεις μπορούν να θεωρηθούν ως μικρές πόλεις λόγω του μεγέθους τους και των σύνθετων δραστηριοτήτων τους. Οι ενεργειακές και περιβαλλοντικές δραστηριότητες που υλοποιούνται μέσω αυτού του στρατηγικού σχεδίου θα χρησιμοποιηθούν ως θεματολογία για περιβαλλοντική εκπαίδευση καθώς και ως βάση εθελοντισμού.

Το Πολυτεχνείο μπορεί να παίξει το ρόλο ανοιχτού εργαστηρίου βιώσιμης ανάπτυξης και να συμβάλει στην αλλαγή νοοτροπίας στην ευρύτερη κοινωνία.  θα γίνουν συνεργασίες με διάφορους οργανισμούς καθώς και με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη βέλτιστη προώθηση της περιβαλλοντικής συνείδησης.

Ξεκινάμε βέβαια πρώτα από εμάς τους ίδιους, φοιτητές και εργαζόμενους στο Πολυτεχνείο Κρήτης.

Μας ενδιαφέρει η γνώμη σας! Θέλουμε να ακούσουμε τις προτάσεις σας!

Περιμένουμε τα σχόλια σας στη διεύθυνση: xxxxxx<στο>xxxx.tuc.gr.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012