Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Άτομα με Αναπηρίες

Άτομα με Αναπηρίες

Το Πολυτεχνείο Κρήτης έχει λάβει ειδική μέριμνα για τα άτομα με αναπηρίες ενώ παράλληλα, καταβάλλονται συνεχώς προσπάθειες για τη βελτίωση των προσφερόμενων συνθηκών διαβίωσης και φοίτησής τους.

Για το σκοπό αυτό, έχουν προβλεφθεί η δημιουργία ειδικά διαμορφωμένων δωματίων στο ισόγειο της Φοιτητικής Εστίας, η ύπαρξη ανελκυστήρων στις αίθουσες διδασκαλίας, στα εργαστήρια και στη Βι.Κε.Π., καθώς και η κατασκευή ράμπας ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση σε όλα τα κτίρια, στην Φοιτητική Λέσχη, όσο και σε άλλους χώρους της Πολυτεχνειούπολης.

Οι φοιτητές που αντιμετωπίζουν μια συγκεκριμένη δυσκολία μπορούν να το αναφέρουν στη Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων και τη Γραμματεία της Σχολής τους ώστε να λαμβάνουν βοήθεια σε οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με τις σπουδές τους στο Πολυτεχνείο Κρήτης.

AMELib - Yπηρεσία προς εντυπο-ανάπηρους χρήστες Βιβλιοθηκών

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (Βι.Κε.Π.) του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της για άρση του ψηφιακού και κοινωνικού αποκλεισμού που υφίστανται τα άτομα με αναπηρία, καλεί κυρίως τους φοιτητές (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς) με κάθε είδους έντυπο-αναπηρία (οπτική, ακουστική, κινητική, αντιληπτική) να επισκεφτούν τον ιστότοπο της Βι.Κε.Π.  https://www.library.tuc.gr/index.php?id=14964 και να γνωρίσουν τις υπηρεσίες πρόσβασης που προσφέρει, μέσω της Εθνικής Πολυτροπικής Ψηφιακής Βιβλιοθήκης AMELib, η οποία αποτελεί δράση του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ).

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012