Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Πρόσβαση στην Πολυτεχνειούπολη

Για την πρόσβαση στην Πολυτεχνειούπολη με το Αστικό Λεωφορείο μπορείτε να συμβουλευτείτε τον πίνακα δρομολογίων καθώς και τις τιμές των εισιτηρίων στη σελίδα του  ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε.

Χάρτες με τοποθεσίες υπηρεσιών και κτιρίων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους εξής διαδραστικούς χάρτες 

Ειδικές Τιμές για Φοιτητές για το Υπεραστικό ΚΤΕΛ

Οι φοιτητές ΑΕΙ κάτοχοι  Ηλεκτρονικής Ακαδημαϊκής Ταυτότητας με την ένδειξη Δελτίο Εισιτηρίου, καταβάλουν:

– Το 50% επί της κανονικής τιμής του εισιτηρίου στις οδικές υπεραστικές γραμμές που συνδέουν τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους με την πόλη όπου εδρεύει η σχολή των δικαιούχων φοιτητών και αντίστροφα.
– Στις υπόλοιπες αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες της χώρας στους ανωτέρω φοιτητές χορηγείται έκπτωση 25% επί της κανονικής τιμής του εισιτηρίου.

Έως και την έκδοση τη Ηλεκτρονικής Ακαδημαϊκής Ταυτότητας οι πρωτοετείς φοιτητές μπορούν να ενημερώνονται για τυχόν διευκολύνσεις από τις ιστοσελίδες ή τα γραφεία των υπεραστικών ΚΤΕΛ.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012