Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Oμάδα Εθελοντών Φοιτητών

Η ομάδα εθελοντών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι νεοσύστατη. Τα τελευταία χρόνια ο εθελοντισμός των φοιτητριών και φοιτητών του Ιδρύματος έχει καθιερωθεί ως θεσμός που συμβάλει στην επιτυχημένη διοργάνωση των μεγαλύτερων εκδηλώσεων γνωριμίας που πραγματοποιούνται στην Πολυτεχνειούπολη, όπως η Ημέρα Επιστήμης & Τεχνολογίας για παιδιά Δημοτικού και Η Ανοιχτή Ημέρα Γνωριμίας με το Πολυτεχνείο Κρήτης. Η συμμετοχή των εθελοντών μας, έχει δείξει ότι οι φοιτητές και φοιτήτριες του Πολυτεχνείου Κρήτης αποτελούν την  πραγματική ψυχή και κινητήρια δύναμη των εκδηλώσεων εξωστρέφειας του Ιδρύματος.

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012