Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Ποιός έχει πρόσβαση στα στοιχεία μου;

 

Στη σελίδα αποφοίτων του Πολυτεχνείου Κρήτης, παρουσιάζονται προσωπικά στοιχεία και στοιχεία σπουδών των αποφοίτων. Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από το λογισμικό που χρησιμοποιούν οι Σχολές του ιδρύματος για τη διαχείριση των μητρώων των φοιτητών τους (Φοιτητολόγιο), και είναι τα παρακάτω:

  • προσωπικά στοιχεία (επώνυμο, όνομα, όνομα πατρός)
  • στοιχεία σπουδών (τίτλος/οι σπουδών, όνομα σχολής/ών, έτος εισαγωγής στη σχολή)

Στα στοιχεία αυτά δυνατότητα πρόσβασης έχουν όλα τα μέλη του ιδρύματος, χρησιμοποιώντας το λογαριασμό e-Υπηρεσιών, και είναι τα ελάχιστα στοιχεία που εμφανίζονται για κάθε απόφοιτο στην σελίδα των αποφοίτων.

Ο κάθε απόφοιτος, μπορεί να περιορίσει από τη σελίδα ρυθμίσεων προστασίας δεδομένων, την εμφάνιση στοιχείων όπως, έτος αποφοίτησης, βαθμός πτυχίου, επιβλέπων καθηγητής, ο τομέας, στις διάφορες κατηγορίες χρηστών.

Επιπλέον των παραπάνω, ο απόφοιτος έχει τη δυνατότητα να εμπλουτίσει το προφίλ του με στοιχεία όπως:

  • στοιχεία εργασιακής εμπειρίας (τίτλος εργασίας, όνομα επιχείρισης, διάρκεια, κλάδος, θέση εργασίας, περιγραφή κ.α.)
  • φωτογραφία
  • στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, email, ιστοσελίδα κ.α.)
  • στοιχεία διαμονής (διεύθυνση κατοικίας, πόλη, χώρα)

και να ορίσει εάν και ποιές κατηγορίες χρηστών θα έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά.

Οι κατηγορίες χρηστών που μπορεί να επιλέξει ο απόφοιτος είναι οι παρακάτω:

  • κανένας: κανένας χρήστης εκτός του ιδίου δεν έχει πρόσβαση στα στοιχεία του αποφοίτου
  • συμφοιτητές του έτους μου: μόνο οι συμφοιτητές του αποφοίτου (ίδια σχολή, ίδιο έτος εισαγωγής) έχουν πρόσβαση στα στοιχεία του
  • φοιτητές σχολής: μόνο οι φοιτητές της σχολής του αποφοίτου έχουν πρόσβαση στα στοιχεία του
  • μέλη του TUC: όλα τα μέλη του Ιδρύματος (φοιτητές, καθηγητές, απόφοιτοι, προσωπικό) έχουν πρόσβαση στα στοιχεία του αποφοίτου, αρκεί να διαθέτουν λογαριασμό e-Υπηρεσιών.
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012