Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Ταυτότητα και Αποστολή

Ορισμός TUC Alumni

Πρόκειται για την κοινότητα του συνόλου των αποφοίτων του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Αποστολή TUC Alumni

Η αποστολή της κοινότητας των Αποφοίτων του Πολυτεχνείου Κρήτης (TUC-Alumni) είναι να καλλιεργήσει σχέσεις αλληλεγγύης ανάμεσα στο Πολυτεχνείο Κρήτης και τους αποφοίτους του, να συμβάλλει στην ανέλιξη των μελών του και να προωθήσει το έργο και την ταυτότητα του Πολυτεχνείου Κρήτης στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Μέλη

Στην κοινότητα αυτή μπορούν να εγγραφούν όλοι όσοι επιθυμούν, με την προϋπόθεση ότι έχουν στην κατοχή τους τίτλο σπουδών  από το Πολυτεχνείο Κρήτης σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό επίπεδο.

Τα μέλη της κοινότητας TUC-Alumni διατηρώντας την επαφή τους με το Πολυτεχνείο Κρήτης, την ακαδημαϊκή κοινότητα, τους πρώην συμφοιτητές και φίλους, αλλά και με άλλους απόφοιτους του Ιδρύματος:

  • Αναδεικνύουν τις αρχές της αλληλεγγύης, υπευθυνότητας, δημιουργικότητας και καινοτομικής προσφοράς
  • Ανταλλάσσουν γνώσεις, εμπειρίες και πληροφορίες για επαγγελματικά και ακαδημαϊκά θέματα
  • Προσφέρουν καθοδήγηση και πληροφορίες στους άλλους αποφοίτους
  • Προβάλλουν το έργο και την ταυτότητα του Πολυτεχνείου Κρήτης.
  • Γίνονται εθελοντές και στηρίζουν δράσεις του Πολυτεχνείου Κρήτης και ιδιαίτερα της κοινότητας TUC-Alumni
  • Διατηρούν κοινωνικές επαφές με πρώην συμφοιτητές και φίλους, αλλά και με άλλους απόφοιτους του Ιδρύματος.
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012