Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Το Πολυτεχνείο Κρήτης στηρίζει

Το Πολυτεχνείο Κρήτης στηρίζει την κοινότητα των TUC-Alumni με:

  • Την καθιέρωση ετήσιας βράβευσης ενός Alumni ή μιας Alumna Ambassador, που έχει διακριθεί για την επαγγελματική ή και ακαδημαϊκή του/της προσφορά και το έργο του/της
  • Τη διοργάνωση εκδηλώσεων αποφοίτων
  • Τη διάδοση των εμπειριών και επιτυχιών των αποφοίτων σε ακαδημαϊκούς, ερευνητικούς και επαγγελματικούς τομείς.
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012