Φόρμα αίτησης δέσμευσης χώρου από Φοιτητικές Ομάδες

 

Η χρήση αυτής της υπηρεσίας είναι εφικτή μόνο με τη χρήση λογαριασμού e-Υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Η εισαγωγή του ονόματος χρήστη γίνεται χωρίς το πρόθεμα ISC\.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012