Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Βασικοί Στόχοι

Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος συνοψίζονται ως εξής:

  • Ο Πρώτος στόχος είναι να καθοριστούν οι σημαντικότεροι μηχανισμοί ενεργοποίησης, τα όργανα παρακολούθησης και ο τελικός σχεδιασμός και η αρχιτεκτονική του προτεινόμενου συστήματος.
  • Ο Δεύτερος στόχος είναι να πραγματοποιηθεί η βασική έρευνα για την εξέλιξη αλγορίθμων που θα καθορίσει την πιθανότητα να συμβεί ένα περιστατικό βραχόπτωσης, το οποίο εξαρτάται από την ένταση του μηχανισμού ενεργοποίησης και τις γεωτεχνικές συνθήκες.
  • Ο Τρίτος στόχος είναι να αναπτυχθεί το σύστημα επικοινωνίας, η βάση δεδομένων και το σύστημα υποστήριξης αποφάσεων σε ένα φιλικό προς το χρήστη λογισμικό. Αυτό είναι και το βασικό προϊόν του προγράμματος από εμπορικής  άποψης.
  • Τέλος το τελικό σύστημα θα πιστοποιηθεί σε πραγματικές συνθήκες σε μια πιλοτική εφαρμογή (Τέταρτος στόχος), καθώς θα επιλεγεί ένα πρανές παρακολούθησης και εγκατάστασης του συστήματος με γεωτεχνικές συνθήκες αντιπροσωπευτικές για τον Ελλαδικό χώρο.