Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Παρουσιάσεις & Συναντήσεις

Στα πλαίσια του έργου, και εκτός των ανακοινώσεων που έχουν γίνει σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια, η ομάδα έργου έχει πραγματοποιήσει επαφές και έχει παρουσιάσει τους στόχους του έργου σε φορείς όπως:

  • ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.,
  • Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης
  • Δήμος Χανίων
  • Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου, Κύπρος


Στα πλαίσια των επαφών αυτών, διερευνήθηκε και εξετάστηκε το ενδιαφέρον για την ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης και πρόγνωσης βραχοπτώσεων και η δυνατότητα πιλοτικής (ή μόνιμης μετά το πέρας του έργου) εγκατάστασης του υπό ανάπτυξη συστήματος σε χώρους ευθύνης των φορέων αυτών.