Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εκδηλώσεις

  • Ημερίδα διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που σχετίζονται με τη λήψη αποφάσεων, διαχείριση και έρευνα σε θέματα που σχετίζονται με την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών κατά μήκος αυτοκινητοδρόμων.