Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Συνεργαζόμενοι Φορείς Υλοποίησης


Γενική Μελετών ΕΠΕ ΙΣΤΡΙΑ (Συντονιστής)

◊ Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Εργαστήριο Μηχανικής Πετρωμάτων

◊ Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Εργαστήριο Γεωδαισίας

Εμμ. Λιανάκης Α.Ε