Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Ιδρυματικός Υπεύθυνος προγράμματος Erasmus+
Αναπληρωτής Καθηγητής Φώτης Κανέλλος

Τηλ: 28210 37002 e-mail: vice-rector-academic<στο>tuc.gr    

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012