Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Το πρόγραμμα Erasmus+ στηρίζει την επαγγελματική εξέλιξη του προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων παρέχοντας τη δυνατότητα μετακίνησης στο εξωτερικό με σκοπό αποκλειστικά την επιμόρφωση-κατάρτιση του στο αντικείμενο ενασχόλησής του μέσω της συμμετοχής σε προγράμματα κατάρτισης, παρακολούθησης εργασιών/περιόδων παρατήρησης/επιμόρφωσης σε συνεργαζόμενα ιδρύματα ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή σε άλλο συναφή οργανισμό στο εξωτερικό.  

Διάβασε την εμπειρία συναδέλφων σου που ήδη συμμετείχαν και γίνε ο επόμενος που θα κάνει επιμόρφωση σε πανεπιστήμιο ή φορέα του εξωτερικού. 

Σημείωση: δεν επιτρέπεται η χρήση αυτής της δράσης για συμμετοχή σε συνέδρια, έρευνα ή διδασκαλία.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να εργάζεται στο Πολυτεχνείο Κρήτης
είτε ως Διοικητικό Προσωπικό (μόνιμοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με σύμβαση εργασίας ενεργή και κατά την υποβολή της αίτησής τους και κατά τη διάρκεια της κινητικότητάς τους), μέλη Ε.Τ.Ε.Π.
είτε ως Διδακτικό Προσωπικό (μέλη ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ, ΕΕΠ).

Κριτήρια αξιολόγησης ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣΣ Σελ. 4-6!

1. Προηγούμενη συμμετοχή σε δραστηριότητα κινητικότητας: υπολογίζεται η χρονική απόσταση από το έτος τελευταίας συμμετοχής στο πρόγραμμα x 2 μόρια ανά έτος, όριο η δεκαετία, με μέγινστο τα 20 μόρια σε όποιον δεν συμμετείχε στο πρόγραμμα την τελευταία δεκαετία:
έως 20 μόρια..

2. Γλωσσομάθεια: γνώση της Αγγλικής γλώσσας ή της γλώσσας της χώρας υποδοχής ή της γλώσσας εργασίας (διαπιστώνεται με κατάθεση διπλώματος ξένων γλωσσών από τις κατά νόμο πιστοποιημένες αρχές/φορείς, όπως αναφέρεται από το ΑΣΕΠ).
10 μόρια καλή γνώση επιπέδου Β2, 15 μόρια πολύ καλή γνώση επιπέδου Γ1, 20 μόρια άριστη γνώση επιπέδου Γ2.
Υπόψη ότι: α)  Η άριστη  γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με τους εξής τρόπους:(i) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, (ii) Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 , (iii) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο  των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή. βi) Η πολύ καλή γνώση ή η καλή γνώση ή η μέτρια γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1, Β2 και Β1 αντίστοιχα. βii) Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης. 
Οι υπό στοιχείο α(iii) και β (ii) τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται επιπλέον και από βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ή από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ ή Ε.Ο.Π.Π ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π μόνο μετά  την έκδοση της αντίστοιχης ατομικής διοικητικής πράξης ισοτιμίας.

Σημείωση: Είναι αυτονόητο ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου αποδεικνύουν και τη γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου της ξένης γλώσσας.

3. Επαρκώς τεκμηριωμένοι στόχοι-κίνητρα μετακίνησης σε σχέση με το αντικείμενο εργασίας.
έως 10 μόρια
4. Προστιθέμενη αξία της μετακίνησης για το Πολυτεχνείο Κρήτης, η οποία βεβαιώνεται από εισήγηση του Προϊσταμένου του αιτούντος ή του Κοσμήτορα στην περίπτωση του διδακτικού προσωπικού που θα αναφέρεται στην πρόσθετη εμπειρογνωμοσύνη, πρόσθετες ικανότητες και μεταφορά γνώσης, διεθνοποίηση και δικτύωση με ξένα Ιδρύματα και Οργανισμούς που θα προκύψουν.
έως 20 μόρια

5. Αναλυτικό και επαρκώς τεκμηριωμένο πρόγραμμα δραστηριοτήτων στο Ίδρυμα Υποδοχής
έως 10 μόρια

6. ΑμεΑ  βάσει του Ν. 4186 (ΦΕΚ 193/17-9-2013).: πιστοποιείται με υποβολή σχετικής βεβαίωσης.  
10 μόρια

Από τα παραπάνω είναι εμφανές ότι δίνεται προτεραιότητα σε: 

 σε όσους δεν έχουν μετακινηθεί μέσω του προγράμματος κατά τα τελευταία έτη.

Λαμβάνεται μέριμνα για:

- την κατά το δυνατόν ισοκατανομή των διαθέσιμων θέσεων μεταξύ των επιμέρους Σχολών του Πολυτεχνείου Κρήτης κατά την τελευταία διετία,
- την κατά το δυνατόν ισότιμη συμμετοχή ανδρών – γυναικών.

Μοριοδότηση

 

 

 

 

Κριτήριο

 

 

Μόρια

1

Προηγούμενη συμμετοχή σε κινητικότητα προσωπικού (έως 20 μόρια, απόσταση από το έτος τελευταίας συμμετοχής στο πρόγραμμα x 2 μόρια ανά έτος, όριο η δεκαετία.
20 μόρια σε όποιον δεν συμμετείχε στο πρόγραμμα την τελευταία δεκαετία).

 

έως 20

 

2

Γλωσσομάθεια

Άριστα Γ2

20

Πολύ καλά Γ1

15

Καλά Β2

10

3

Στόχοι/κίνητρα μετακίνησης

Επαρκώς τεκμηριωμένα

έως 10

 4

Προστιθέμενη αξία μετακίνησης

Επαρκώς τεκμηριωμένη εισήγηση προϊσταμένου / Κοσμήτορα

έως 20

 

5

Πρόγραμμα δραστηριοτήτων στο φορέα υποδοχής

Αναλυτικό και επαρκώς τεκμηριωμένο

έως 10

6

ΑμεΑ  βάσει του Ν. 4186 (ΦΕΚ 193/17-9-2013).

10

Σημειώνεται ότι ο αριθμός των ατόμων που θα μετακινηθούν τελικά συνδέεται άμεσα με τη διαθέσιμη χρηματοδότηση που λαμβάνει το Πολυτεχνείο Κρήτης από την Εθνική Μονάδα του Προγράμματος Erasmus+, δηλαδή το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, ανά ακαδημαϊκό έτος.

Υποβολή αίτησης
Η προκαταρκτική αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση erasmus<στο>isc.tuc.gr από τους ενδιαφερόμενους κατά το χρονικό διάστημα που προβλέπει η σχετική Προκήρυξη κάθε ακαδημαϊκού έτους. 

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν μαζί με την αίτηση τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. αντίγραφο διπλώματος γνώσης ξένης γλώσσας
β. εισήγηση Προϊσταμένου/Κοσμήτορα
β. τυχόν βεβαίωση ΑμεΑ

Eύρεση Φορέα Επιμόρφωσης

Ο οργανισμός υποδοχής πρέπει να είναι:
- ένα ίδρυμα ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Χώρας του Προγράμματος, στο οποίο έχει απονεμηθεί Χάρτης Erasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση, π.χ. δείτε εδώ τη συνολική λίστα όλων των Ιδρυμάτων αλλά και στη διεύθυνση http://www.tuc.gr/5124.html καταλόγους των συνεργαζόμενων με το Πολυτεχνείο Κρήτης Ιδρυμάτων (δεν περιλαμβάνονται οι συμφωνίες της διεθνούς κινητικότητας).  

ή
- οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός από Χώρα του Προγράμματος, ο οποίος δραστηριοποιείται στην αγορά εργασίας ή στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, π.χ. δείτε δυνατότητες επιμόρφωσης που προσφέρονται μέσω της πλατφόρμας imotion


Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν μαζί με την αίτηση τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης ξένης γλώσσας
β. εισήγηση προϊσταμένου/κοσμήτορα σχετικά με τα οφέλη της μετακίνησης τόσο για τον μετακινούμενο όσο και για την υπηρεσία: πρόσθετη εμπειρογνωμοσύνη/ικανότητες και μεταφορά γνώσης, διεθνοποίηση και δικτύωση με ξένα Ιδρύματα και Οργανισμούς.
γ. τυχόν βεβαίωση ΑμεΑ.

Αξιολόγηση Προκαταρκτικών Αιτήσεων

Οι αιτήσεις ελέγχονται ως προς την επιλεξιμότητα τους και κατατάσσονται με βάση τα κριτήρια κατάταξης σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Ανταλλαγής.
Η απόφαση της Επιτροπής επικυρώνεται από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος και τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα για το Πρόγραμμα Erasmus+.

Μετά την αξιολόγηση

Αφού γνωστοποιηθούν τα αποτελέσματα στους υποψηφίους, τα επιλεχθέντα μέλη του προσωπικού επικοινωνούν με τους φορείς επιμόρφωσης που τους ενδιαφέρουν και προτείνουν σε αυτούς προς έγκριση σχέδιο εργασίας/πρόγραμμα επιμόρφωσης [το οποίο θα περιλαμβάνεται στη Συμφωνία Επιμόρφωσης Προσωπικούκαι συμπληρώνουν τα απαραίτητα έγγραφα τόσο προς το Ίδρυμα Υποδοχής όσο και προς το Γραφείο Erasmus+ του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Πριν την αναχώρησή του ο Συμμετέχων υποχρεούται, μετά από συνεννόηση με το φορέα υποδοχής, να υποβάλλει στο Γραφείο Erasmus 1. τη Συμφωνία [υπογεγραμμένη από το Πολυτεχνείο Κρήτης όσο και από το Ίδρυμα/Επιχείρηση Υποδοχής για συγκεκριμένη περίοδο κινητικότητας] μαζί με την αλληλογραφία που αντάλλαξε με τον υπεύθυνο του Ιδρύματος/Επιχείρησης Υποδοχής και 2. να υπογράψει τη Σύμβαση Κινητικότητας ΠροσωπικούΗ Σύμβαση υπογράφεται μεταξύ του μετακινούμενου και του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Ο Συμμετέχων θα πρέπει να φροντίσει να λάβει άδεια απουσίας από την υπηρεσία του για συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+ και να καταθέσει στην υπηρεσία τα σχετικά δικαιολογητικά.

Η κινητικότητα για επιμόρφωση θα πρέπει να προγραμματίζεται σε περίοδο κανονικής λειτουργίας του Ιδρύματος Υποδοχής. 

Συνιστάται η έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα υγείας.

Διάρκεια κινητικότητας Η διάρκεια της περιόδου κινητικότητας που επιχορηγείται από το Πολυτεχνείο Κρήτης είναι 5 διαδοχικές ημέρες ή η ελάχιστη επιτρεπόμενη από τους κανόνες του προγράμματος 2 ημέρες.

Ως ημερομηνία έναρξης της περιόδου κινητικότητας ορίζεται η πρώτη ημέρα κατά την οποία ο Συμμετέχων θα πρέπει να είναι στο Ίδρυμα Υποδοχής, ενώ ως ημερομηνία λήξης ορίζεται η τελευταία ημέρα κατά την οποία ο Συμμετέχων πρέπει να είναι παρών στο Ίδρυμα Υποδοχής.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Ανάλογα με τη διαθέσιμη χρηματοδότηση, το Πολυτεχνείο Κρήτης επιλέγει τι ισχύει:

• Ο χρόνος ταξιδίου εξαιρείται από τη διάρκεια της περιόδου κινητικότητας 

ή

• Μια ημέρα για μετακίνηση πριν την πρώτη ημέρα της δραστηριότητας στο εξωτερικό [και/ή] μια ημέρα για μετακίνηση μετά την τελευταία ημέρα της δραστηριότητας στο εξωτερικό θα προστεθούν στη διάρκεια της περιόδου κινητικότητας και θα ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό της ατομικής υποστήριξης.

Χρηματοδότηση

Το ποσό επιχορήγησης που λαμβάνει το προσωπικό στο πλαίσιο της κινητικότητας για επιμόρφωση θεωρείται ως συμβολή στις δαπάνες διαβίωσης και μετακίνησης, οι οποίες προκύπτουν κατά τη διάρκεια της κινητικότητάς του στο εξωτερικό και δεν αποσκοπεί στην κάλυψη του συνόλου των δαπανών.

Τα μέλη του προσωπικού λαμβάνουν επιχορήγηση για τη μετακίνησή τους:

α) για τις ατομικές δαπάνες διαβίωσης ανάλογα με τη χώρα υποδοχήςα) για τις ατομικές δαπάνες διαβίωσης ανάλογα με τη χώρα υποδοχής ΝΕΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ! 

Χώρα υποδοχής Ποσό   
Ομάδα Α - Δανία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Σουηδία, Φιλανδία  162 ευρώ/ημέρα  
Ομάδα Β - Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Μάλτα, Ολλανδία, Πορτογαλία 144 ευρώ/ημέρα  
Ομάδα Γ - Βουλγαρία, Εσθονία, Κροατία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Βόρεια Μακεδονία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Τσεχία, Τουρκία 126 ευρώ/ημέρα  

και 

β) για τις δαπάνες μετακίνησης ανάλογα με τη χιλιομετρική απόσταση 

Το ποσό των δαπανών μετακίνησης του προσωπικού υπολογίζεται  βάσει αποστάσεως ανάμεσα στον τόπο προέλευσης του μετακινούμενου προσωπικού [Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά] και στο τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας (το ποσό αναφέρεται σε ταξίδι με επιστροφή).

Ο υπολογισμός των χιλιομετρικών αποστάσεων πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας εργαλείο υπολογισμού χιλιομετρικής απόστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  με αφετηρία την έδρα του Ιδρύματος Προέλευσης και Προορισμό την έδρα του Ιδρύματος Υποδοχής http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm.

Σύμφωνα με τη χιλιομετρική απόσταση, η δαπάνη μετακίνησης διαμορφώνεται ως εξής:ΝΕΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ! :

Κατηγορίες χιλιομετρικών αποστάσεων

Ποσό

Ανάμεσα σε 10 και 99 χλμ:

20 EUR ανά συμμετέχοντα

Ανάμεσα σε 100 και 499 χλμ:

180 EUR ανά συμμετέχοντα

Ανάμεσα σε 500 και 1.999 χλμ:

275 EUR ανά συμμετέχοντα

Ανάμεσα σε 2.000 και 2.999 χλμ:

360 EUR ανά συμμετέχοντα

Ανάμεσα σε 3.000 και 3.999 χλμ:

530 EUR ανά συμμετέχοντα

Ανάμεσα σε 4.000 και 7.999 χλμ:

820 EUR ανά συμμετέχοντα

Ίσες ή μεγαλύτερες των 8.000 χλμ: 1.500 EUR ανά συμμετέχοντα
 

Ολοκλήρωση της περιόδου κινητικότητας

Μετά το τέλος της περιόδου κινητικότητας για διδασκαλία, ο Συμμετέχων δεσμεύεται να υποβάλει στο Ίδρυμα: 

  1. Βεβαίωση Συμμετοχής από το Ίδρυμα Υποδοχής στο οποίο πραγματοποιήθηκε η διδασκαλία, όπου θα αναφέρεται η διάρκεια της περιόδου διδασκαλίας στο εξωτερικό και ότι οι διδακτικές ώρες ήταν τουλάχιστον 8.
  2. Έκθεση συμμετέχοντα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (συμπληρώνεται ηλεκτρονικά από τον μετακινούμενο). Μόλις ολοκληρωθεί η περίοδος κινητικότητας αποστέλλεται αυτόματα στον συμμετέχοντα ηλεκτρονικό αίτημα συμπλήρωσης Έκθεσης Κινητικότητας. Οδηγίες συμπλήρωσης Έκθεσης.
  3. Τιμολόγια ή αποδείξεις πώλησης εισιτηρίων, εισιτήρια, κάρτες επιβίβασης, τιμολόγια ή αποδείξεις ξενοδοχείου.
  4. Έκθεση συμμετέχοντα προς το Πολυτεχνείο Κρήτης.

Ο δικαιούχος δεσμεύεται να καταθέσει τα παραπάνω έγγραφα εντός μίας εβδομάδας από την επιστροφή του.

Η κατάθεση των παραπάνω δικαιολογητικών είναι υποχρεωτική για το Συμμετέχοντα ενώ ταυτόχρονα η εμπρόθεσμη υποβολή τους αποτελεί αίτημα του Συμμετέχοντα για αποπληρωμή μετά από έλεγχο των παραστατικών που κατέθεσε στην υπηρεσία.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012