Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Οδηγίες για Επιχειρήσεις

Οδηγίες για τους συνεργαζόμενους

Φορείς Υποδοχής

Το Πρόγραμμα “Πρακτική Άσκηση φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης” συνεχίζεται και το 2024. Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΣΠΑ 2021-2027, στο οποίο πρόσφατα μεταφέρθηκε, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή". Στα πλαίσια του εν λόγω προγράμματος, το Ίδρυμα αναλαμβάνει την αμοιβή των φοιτητών, την ασφάλισή τους, αλλά και την έκδοση συμβάσεων κατά το διάστημα υλοποίησης της άσκησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.

 

Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης στις Σχολές του Ιδρύματος παραμένει ίδια, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή δύο μήνες για τις Σχολές: Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Χημικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος και τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών  και ένα μήνα για τη Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων.

 

Σημειώνεται ότι το διάστημα άσκησης θα πρέπει να είναι συνεχές, ενώ η απασχόληση των φοιτητών πρέπει να είναι πλήρης, 8ωρη και πέντε μέρες την εβδομάδα ή ισοδύναμη, με δυνατότητα προσαρμογής στις ανάγκες του φορέα. Το 2024 η πρακτική άσκηση υλοποιείται δια ζώσης εκτός και αν έκτακτες συνθήκες επιβάλουν αλλαγές σε αυτό, οπότε θα προηγηθεί συνεννόηση με τον φορέα και του Ίδρυμα. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η πρακτική άσκηση των πρώτων φοιτητών για φέτος θα μπορεί να αρχίσει πιθανότατα από τον Μάιο του 2024 (μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών), ενώ ως χρόνος ολοκλήρωσης όλων των πρακτικών έχει τεθεί η 31/10/2024. Ωστόσο, δεν αποκλείεται, εφόσον υπάρξει εγκαίρως περεταίρω παράταση του προγράμματος, να δοθεί δυνατότητα υλοποίησης πρακτικών ασκήσεων και τον Νοέμβριο του 2024.

 

Για να δεχτούν φοιτητές οι φορείς, θα πρέπει καταρχήν να αναρτήσουν τις σχετικές θέσεις στην πλατφόρμα «ΑΤΛΑΣ», ενώ στην περίπτωση που δεν είναι εγγεγραμμένοι θα πρέπει να προηγηθεί η εγγραφή τους.

 

Επιπλέον το 2023, με απόφαση που ισχύει από 1/10/2019, οι φορείς κατά τη διάρκεια της πρακτικής πρέπει να δηλώσουν τους φοιτητές στην πλατφόρμα του Υπουργείου Εργασίας «ΕΡΓΑΝΗ» με την υποβολή του εντύπου Ε3.5. Ωστόσο, αυτό είναι αρκετά εύκολο, ακόμα και για τις μικρές επιχειρήσεις χωρίς προσωπικό, που μπορούν να εισαχθούν στην πλατφόρμα με τα στοιχεία τους στο Taxisnet. Αναλυτικές  οδηγίες είναι διαθέσιμες στη συνέχεια, ενώ το Γραφείο Πρακτικής είναι πάντα διαθέσιμο να σας υποστηρίξει κατά των ανωτέρω διαδικασιών.


Πλατφόρμα "ΑΤΛΑΣ"

 

Όλοι οι φορείς που θέλουν να προσφέρουν θέσεις πρακτικής άσκησης θα πρέπει να "ανεβάσουν" τις προσφερόμενες θέσεις στο πληροφοριακό σύστημα ΑΤΛΑΣ, απ' όπου μπορούν να ενημερωθούν οι φοιτητές για τις διαθέσιμες θέσεις ανά πάσα στιγμή και να επιλέξουν/προτείνουν μια θέση. Βεβαίως για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα πρέπει να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του Γραφείου Πρακτικής (των υπεύθυνων καθηγητών ουσιαστικά), καθώς και του εμπλεκόμενου φορέα υποδοχής (της εταιρείας/οργανισμού).

 

Αν ο φορέας δεν είναι εγγεγραμμένος στο πληροφοριακό σύστημα ΑΤΛΑΣ, θα πρέπει πρώτα να προχωρήσει την εγγραφή και να ολοκληρώσει την πιστοποίηση του λογαριασμού του. Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης μπορεί να σας βοηθήσει στη διαδικασία αυτή, ενώ πληροφορίες μπορείτε να πάρετε και από το Γραφείο Αρωγής Χρηστών του ΑΤΛΑΝΤΑ ή τηλεφωνικά στο 215 215 7860.

 

Η συνήθης διαδικασία εγγραφής στον ΑΤΛΑΝΤΑ είναι η συμπλήρωση μιας ηλεκτρονικής φόρμας και στην συνέχεια η πιστοποίηση του λογαριασμού μπορεί να γίνει με χρήση των στοιχείων Taxisnet του φορέα ευκολα και γρήγορα. Εναλλακτικά θα πρέπει να γίνει η αποστολή στους υπευθύνους της πλατφόρμας "ΑΤΛΑΣ" (ΟΧΙ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ) ενός αυτόματου παραγόμενου κειμένου (παράγεται σε pdf μετά την υποβολή της φόρμας), με την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας, συνοδευόμενο από την ταυτότητα αυτού. Τα σκαναρισμένα έντυπα αποστέλλονται κατά προτίμηση ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: helpdesk@atlas.grnet.gr.

Παράδειγμα του εντύπου που θα παραχθεί φαίνεται κάτωθι.

 

Οι υπεύθυνοι της πλατφόρμας ΑΤΛΑΣ, επιβεβαιώνουν την ύπαρξη του φορέα και εγκρίνουν ή μη την εγγραφή του.

 

Μετά την πιστοποίηση του λογαριασμού τους, οι φορές μπορούν να δημιουργήσουν όποιες και όσες θέσεις πρακτικής θέλουν στο σύστημα. 

 

 

Το Γραφείο Πρακτικής αναλαμβάνει τη σύζευξη φορέων και φοιτητών, με τη σύμφωνη γνώμη των υπεύθυνων καθηγητών κάθε σχολής. Πριν τη σύζευξη, το Γραφείο Πρακτικής θα μιλήσει με τον εκπρόσωπο του φορέα για επιβεβαίωση.

 

Μετά τη σύζευξη, προχωράει η διαδικασία έκδοσης των συμβάσεων που αναλαμβάνει πλήρως το Γραφείο Πρακτικής. Ο φοιτητής θα έχει μαζί του την πρώτη μέρα εργασίας του δύο αντίγραφα των συμβάσεων που θα πρέπει να υπογράψει ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα, ενώ σκαναρισμένο αντίγραφο της σύμβασης μπορεί να σταλεί κατά περίπτωση και ηλεκτρονικά.

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Οι παλαιότερες θέσεις (των προηγούμενων ετών) ενός φορέα στο ΑΤΛΑΝΤΑ είναι προτιμότερο να καταργούνται και να δημιουργούνται νέες

 

 

Για τη δημιουργία νέων θέσεων είτε ακολουθείται η διαδικασία προσθήκης "νέας θέσης" από την αρχή, είτε η διαδικασία της "κλωνοποίησης"  παλαιότερων θέσεων.  Οι νέες θέσεις εμφανίζονται πρώτες στις λίστες που έχουν πρόσβαση οι φοιτητές, αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες να τις εντοπίσουν οι εν δυνάμει ενδιαφερόμενοι φοιτητές. Για διευκρινίσεις για τη διαδικασία αυτή μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Πρακτικής.

 

Επίσης, όταν προσθέτετε μια νέα θέση στην πλατφόρμα ΑΤΛΑΣ είναι προτιμότερο να επιλέγετε  συγκεκριμένες σχολές του ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ή και άλλων ιδρυμάτων και να μην επιλέγετε η θέση να είναι ορατή από τους φοιτητές όλων των τμημάτων, γιατί τελικά έτσι μειώνονται οι πιθανότητες να εντοπίσουν τη θέση, οι πραγματικά ενδιαφερόμενοι φοιτητές.

 

Σε κάθε περίπτωση, σας προτείνουμε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το Γραφείο Πρακτικής, για την επιβεβαίωση των θέσεων που εμφανίζονται στη πλατφόρμα ΑΤΛΑΣ για τους φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης από τον Φορέα σας.

 

 

Επί της διαδικασίας, προτρέπονται οι φοιτητές να επικοινωνούν απευθείας με τους φορείς που τους ενδιαφέρουν (με e-mail ή τηλεφωνικά) και να εκφράζουν το ενδιαφέρον τους, αφενός για να διαπιστώσουν το ακριβές αντικείμενο της προσφερόμενης θέσης και αφετέρου να επιβεβαιώσουν το ενδιαφέρον και από τη μεριά του φορέα.

 

Η ενημέρωση του ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) για την πρακτική άσκηση ενός φοιτητή του Πολυτεχνείου Κρήτης, αναλαμβάνεται από το ίδρυμα και μόνο, ενώ δεν προβλέπεται επιπλέον αμοιβή των φοιτητών. Ωστόσο, ο φορέας πρέπει να υποβάλει δήλωση στην ΕΡΓΑΝΗ, όπως αναφέρεται λεπτομερώς εδώ.

 

 


Δήλωση Φοιτητών στην Πλατφόρμα ΕΡΓΑΝΗ από τους Φορείς Υποδοχής

 

Από 1/10/2019, εφαρμόζοντας την Απόφαση αριθμ. οικ.29147/Δ 1.10258 /28-6-2019  του Υπουργείου Εργασίας η οποία επικαιροποιήθηκε 19-9-2019, οι φορείς υποδοχής των φοιτητών  πρέπει να δηλώνουν τους φοιτητές στην πλατφόρμα ΕΡΓΑΝΗ, όπως κάνουν και για τους λοιπούς εργαζόμενούς τους.

 

Όσοι λοιπόν είναι εγγεγραμμένοι στην πλατφόρμα ΕΡΓΑΝΗ, με τη συμβολή ή μη του λογιστή τους, εισάγονται με τους κωδικούς του φορέα στην πλατφόρμα και συμπληρώνουν τη φόρμα Ε3.5 (ενδεικτικό κενό έντυπο) στην αρχή και στο τέλος της πρακτικής.

 

Όσοι δεν απασχολούν προσωπικό και δεν έχουν κωδικούς της πλατφόρμας, εισάγονται στην ΕΡΓΑΝΗ με τους κωδικούς τους στο Taxisnet και ακολουθούν μετά την ίδια διαδικασία.

 

 

 

 

 

 

Σύμφωνα με τις παραπάνω αποφάσεις, η πρώτη δήλωση Ε3.5. πρέπει να γίνει λίγες μέρες πριν την έναρξη της πρακτικής ή ακόμα και την πρώτη μέρα, αλλά οπωσδήποτε ΠΡΙΝ ο φοιτητής αρχίσει να εργάζεται, δηλαδή πριν την ώρα τοποθέτηση που ορίζεται την πρώτη μέρα εργασίας. Η δήλωση αυτή την ονομάζουμε «Ε3.5. Έναρξης της Πρακτικής» ή απλά «Ε3.5. Έναρξης». Για την υποβολή της δήλωσης οι φορείς θα πρέπει να έχουν στα χέρια τους τη σύμβαση (πρωτότυπη ή σκαναρισμένη) και τα προσωπικά στοιχεία των φοιτητών που θα τους έχουν αποσταλεί από το Γραφείο  Πρακτικής μέσω  email.

 

Το έντυπο Ε3.5. μετά την υποβολή του, θα πρέπει να αποστέλλεται με e-mail σε μορφή pdf στο Γραφείο Πρακτικής ΠΡΙΝ την έναρξη της πρακτικής του φοιτητή.

 

Μετά το τέλος της πρακτικής και εντός τεσσάρων εργάσημων ημερών πρέπει να γίνει αντίστοιχα το Ε.3.5. Λήξης της πρακτικής ή απλά «Ε3.5. Λήξης», το οποίο επίσης αποστέλλεται άμεσα στο Γραφείο Πρακτικής μέσω e-mail (praktikituc<στο>isc.tuc.gr)

 

Σε κάθε περίπτωση και για κάθε μεταβολή του εντύπου πρέπει να ενημερώνεται άμεσα το Γραφείο Πρακτικής. Τα έντυπα αυτά αποτελούν απαραίτητα "παραδοτέα" για να μπορεί να πληρωθεί και ο φοιτητής στο τέλος της πρακτικής.

 

 

 

Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία δήλωσης των φοιτητών στην ΕΡΓΑΝΗ μπορείτε να βρείτε εδώ!

 

 

 

 

 

 

 


Έναρξη της Πρακτικής 

 

Στις περισσότερες περιπτώσεις ο φοιτητής θα σας φέρει τα δυο πρωτότυπα αντίτυπα της σύμβασης της πρακτικής από τα οποία θα λείπουν μόνο η υπογραφή και σφραγίδα του φορέα. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα αποστολής των συμβάσεων ταχυδρομικώς, κατόπιν συνεννόησης με το Γραφείο Πρακτικής.

 

Προσοχή! Πριν την έναρξη της απασχόλησης, ελέγξτε και επιβεβαιώστε την ταυτότητα του φοιτητή.

 

 


Απαιτούμενα Δικαιολογητικά από τους Φορείς για την Ολοκλήρωση της Πρακτικής

 

 

 

1. Σύμβαση

Υπογραφή των δύο ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ της σύμβασης του φοιτητή, η οποία έχει ήδη υπογραφεί από το Πολυτεχνείο Κρήτης και τον Φοιτητή. 

 

Όλα τα έγγραφα πρέπει να υπογραφούν από τον ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ του φορέα. Οι εκπρόσωποι των φορέων πρέπει να συμπληρώσουν, επίσης, ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ τους και να ΣΦΡΑΓΙΣΟΥΝ τη σύμβαση (με τη σφραγίδα της εταιρείας, όπου φαίνεται και το ΑΦΜ της εταιρείας).


Επίσης σε κάθε σύμβαση και στα δύο αντίγραφα, στο σημείο "8", συμπληρώνεται ο "χώρος" εργασίας (τμήμα,  μονάδα) του φοιτητή στο Φορέα (εφόσον υπάρχει), καθώς και το όνομα του επιβλέποντα της πρακτικής άσκησης του φοιτητή.


Οποιαδήποτε τροποποίηση της σύμβασης πρέπει να αποφεύγεται και να γίνεται πάντα σε συνεννόηση με το Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.


Ο φορέας κρατάει το ένα πρωτότυπο και επιστρέφει το δεύτερο πρωτότυπο στο φοιτητή, ο οποίος έχει οδηγίες, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, να τα επιστρέψει στο Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης. Εναλλακτικά μπορείτε να στείλετε τη σύμβαση ταχυδρομικώς απευθείας στο Γραφείο Πρακτικής μέσω εταιρείας ταχυμεταφοράς, αφού πρώτα ενημερώθει σχετικά το Γραφείο και αποστείλετε τον κωδικό αποστολής.  Σε δεύτερο χρόνο, το Γραφείο Πρακτικής θα στείλει στον φοιτητή ηλεκτρονικό ηλεκτρονικό αντίγραφο της σύμβασης για το αρχείο του.

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Υπογραφή στην 1η σελίδα από φοιτητή και φορέα απαιτείται ΜΟΝΟ εάν η σύμβαση έχει υπογραφεί και απο το Ίδρυμα. 

 2.    Βεβαίωση Ολοκλήρωσης της Πρακτικής ΆσκησηςΜετά την ολοκλήρωση της άσκησης, ο φορέας δίνει στο φοιτητή, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη, τη σχετική βεβαίωση (με την σφραγίδα της εταιρείας). 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι ημερομηνίες εκτέλεσης της πρακτικής άσκησης πρέπει να συμπίπτουν με τις ημερομηνίες που έχουν οριστεί στην σύμβαση!

 

Επίσης, προσοχή στην ημερομηνία υπογραφής της βεβαίωσης, η οποία μπορεί να είναι το ΝΩΡΙΤΕΡΟ η τελευταία εργάσιμη ημέρα ή και μεταγενέστερη, όχι όμως πριν την λήξη της πρακτικής. Ημερομηνία υπογραφής, μετά το τέλος της σύμβασης δεν δημιουργεί πρόβλημα.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΒΗΣΤΕ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ!NEO!- Υπόδειγμα της βεβαίωσης υπάρχει εδώ !   

 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΛΑΘΟΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ!

 

 

 

3. Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης της Άσκησης από το Φορέα Υποδοχής (την εταιρεία/φορέα)

Ο Επιβλέποντας της πρακτικής άσκησης πρέπει να συμπληρώσει τη φόρμα αξιολόγησης τις τελευταίες μέρες της πρακτικής άσκησης. Ωστόσο, για δίμηνη πρακτική η φόρμα είναι αποδεκτή αν συμπληρωθεί μετά τον πρώτο ενάμιση μήνα.

Η φόρμα του ερωτηματολογίου, μετά τη συμπλήρωσή της, θα πρέπει να εκτυπωθεί, να υπογραφεί και να σφραγιστεί από τον φορέα  ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΕΛΙΔΑ.  Το ερωτηματολόγιο του φορέα θα πρέπει να δοθεί στο φοιτητή εντός σφραγισμένου φακέλου και να επιστραφεί από τον φοιτητή, μαζί με τη βεβαίωση ολοκλήρωσης και το 2ο πρωτότυπο της σύμβασης στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

 

Φόρμα Αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης από το Φορέα Υποδοχής 

 

 

 

4.  Έντυπο Ε.3.5. Έναρξης και Λήξης της πρακτικής από τη δήλωση του Φορέα Υποδοχής στην "ΕΡΓΑΝΗ"

Από 1/10/2019 το έντυπο αυτό είναι απαραίτητο για να μπορεί να ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία και να πληρωθεί ο φοιτητής από το ίδρυμα. Το έντυπο δεν χρειάζεται (προς το παρόν) πρωτότυπο και μπορεί να αποσταλεί ηλεκτρονικά στο Γραφείο Πρακτικής, με κοινοποίηση στο φοιτητή.

 

 

 

 

Λεπτομερείς οδηγίες για την δήλωση στην ΕΡΓΑΝΗ θα βρείτε εδώ.

 

 

Για οποιαδήποτε ερώτημα έχετε μπορείτε να επικοινωνείτε άμεσα με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης στο 28210 37452 ή μέσω e-mail.

 

 

 

 

 

 


Συχνές Ερωτήσεις

 

 

Κατά την εισαγωγή μιας θέσης πρακτικής άσκησης, μου ζητείται να εισάγω ημερομηνία έναρξης, ημερομηνία λήξης και διάρκεια πρακτικής άσκησης σε εβδομάδες. Η διάρκεια δεν προκύπτει από τις ημερομηνίες; Πώς ακριβώς εισάγω αυτά τα στοιχεία;

 

Για το τρέχον έτος, η διάρκεια της πρακτικής άσκησης έχει οριστεί στον ένα μήνα ή δύο μήνες ανάλογα με την σχολή του Πολυτεχνείου Κρήτης

 

 

 

Ωστόσο, είναι προτιμότερο για μεγαλύτερη ευελιξία, κατά την εισαγωγή μιας θέσης στον ΑΤΛΑΝΤΑ να επιλέγετε "Χωρίς Χρονικό Περιορισμό". Σε κάθε περίπτωση το Γραφείο Πρακτικής θα επιβεβαιώσει μαζί σας το διάστημα απασχόλησης πριν τη σύζευξη του φορέα με ένα φοιτητή.

 

Προσοχή! Η διάρκεια της πρακτικής στον ΑΤΛΑΝΤΑ ορίζεται σε εβδομάδες, οπότε βάλτε 4 εβδομάδες αν αναζητάτε φοιτητές ΜΗΧΟΠ, δηλαδή για 1 μήνα πρακτικής και 8 εβδομάδες για φοιτητές ΜΠΔ, ΧΗΜΗΠΕΡ, ΑΡΧ. ΜΗΧ & ΗΜΜΥ, δηλαδή για δίμηνη πρακτική.

 

 

Τι ισχύει όσον αφορά την ασφαλιστική κάλυψη των φοιτητών;

Το Πολυτεχνείο Κρήτης καλύπτει την ασφάλιση των φοιτητών, ενώ ο φορέας πρέπει να τηρεί τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων περιορισμού της πανδημίας.

Ο φορέας δεν απαιτείται να κάνει κάποια δήλωση στον ΕΦΚΑ. Οι φοιτητές ασφαλίζονται έναντι επαγγελματικού κινδύνου, αλλά και για την ιατροφαρμακευτική ασφάλιση των φοιτητών, όταν οι φοιτητές είναι ανασφάλιστοι.

 

Μπορεί μια πρακτική άσκηση να υλοποιηθεί εξ αποστάσεως;

Σύμφωνα με απόφαση του Ιδρύματος, οι πρακτικές ασκήσεις θα υλοποιούνται κατά κανόνα δια ζώσης, ενώ η τηλεεργασία, έστω και μερική, δεν συστήνεται για τους φοιτητές πρακτικής, ακόμα και αν ακολουθείται από μερίδα του λοιπού προσωπικού του φορέα. Ωστόσο, η τελεεργασία μπορεί να γίνει προσωρινά αποδεκτή εφόσον ο φοιτητής ειναι σε καθεστώς καραντίνας ή έκτακτες υγειονομικές συνθήκες το επιβάλουν για μικρό διάστημα κατά την υλοποίηση της πρακτικής. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχει ενημέρωση του Γραφείου και έγκριση από τον αρμόδιο καθηγητή πρακτικής άσκησης κάθε Σχολής.

 

Πρέπει να καταβάλω αμοιβή στους φοιτητές;

Οι φοιτητές πληρώνονται από το Πολυτεχνείο Κρήτης με το ποσό των περίπου 280€/μήνα, ενώ καλύπτονται και οι ασφαλιστικές τους εισφορές. Προϋπόθεση είναι να τηρούνται οι περιορισμοί για τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Δεν υπάρχει καμία υποχρέωση πρόσθετης αμοιβής των φοιτητών από τους φορείς. 

 

Είναι υποχρεωτικό να κάνω τη δήλωση στην "ΕΡΓΑΝΗ";

Ναι, είναι υποχρεωτικό για όλες τις επιχειρήσεις, μεγάλες ή μικρές ακόμα και τις ατομικές. Αν δεν το κάνετε, εκτός του ότι είστε εκτεθειμένοι στο Υπουργείο Εργασίας, επιπλέον δεν θα είναι δυνατόν να πληρωθεί και ο φοιτητής, αφού τα έντυπο Ε3.5. της πρακτικής είναι απολύτως απαραίτητα έντυπα. Επομένως, εφόσον δεν υποβλήθεί εγκαίρως Ε3.5. έναρξης της πρακτικής, το ίδρυμα δύναται  να προχωρήσει στην ακύρωση της σύμβασης πρακτικής.

 

Πώς κάνω τη δήλωση στην ΕΡΓΑΝΗ, εφόσον δεν είμαι καν εγγεγραμμένος;

Αν δεν είστε εγγεγραμμένος στην ΕΡΓΑΝΗ, γιατί επί του παρόντος δεν απασχολείται προσωπικό και δεν απασχολούσατε ποτέ, μπορείτε να εισαχθείτε στην πλατφόρμα με τα στοιχεία σας στο Taxisnet. Δείτε εδώ.

 

Τι ποσό συμπληρώνω ως "ΜΕΙΚΤΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ"  στην φόρμα Ε3.5. στην ΕΡΓΑΝΗ;

Στο πεδίο αυτό, πρέπει να βάλετε την αμοιβή που δίνει ο Φορέας Υποδοχής στο φοιτητή, δηλαδή "0".

Παρακάτω, στο πεδίο "ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ", μπορείτε να προσθέσετε ότι  "Η αποζημίωση και η ασφάλιση του φοιτητή είναι ευθύνη του Ιδρύματος". Άλλωστε αυτό φαίνεται και μέσα στο κείμενο της σύμβασης.

 

Ποιος θα συντάξει τη σύμβαση; 

Οι συμβάσεις (σε δύο αντίτυπα) θα ετοιμαστούν από το Πολυτεχνείο Κρήτης και θα υπογραφούν πριν την έναρξη της πρακτικής άσκησης και θα τις έχει ο φοιτητής κατά την πρώτη μέρα παρουσίας του στην εταιρεία ή και πιο νωρίς. Ωστόσο, για την έγκαιρη υποβολή στην ΕΡΓΑΝΗ, η σύμβαση θα σας αποσταλεί με e-mail σκαναρισμένη στο φορέα πριν την έναρξη της πρακτικής μαζί με τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία του φοιτητή που πρέπει να δηλωθούν στην  ΕΡΓΑΝΗ.

Μετά την υπογραφή των συμβάσεων σύμφωνα με τις οδηγίες, ο φορέας θα κρατήσει το δικό του αντίτυπο και θα επιστρέψει το άλλο στον φοιτητή, ο οποίος θα την επιστρέψει στο Γραφείο Πρακτικής μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά ολοκλήρωσης της πρακικής. Προσοχή! Τις συμβάσεις υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας.

 

Πόσες θέσεις μπορώ να προσθέσω στον ΑΤΛΑΝΤΑ;

Στο σύστημα μπορείτε να προσθέσετε όσες θέσεις επιθυμείτε. Το πόσες θέσεις τελικά θα καλυφθούν έχει σχέση με το τι ζήτηση που θα υπάρχει από τους φοιτητές, αλλά και τον αριθμό και το είδος των θέσεων που θα εγκρίνει ο υπεύθυνος καθηγητής της κάθε Σχολής. Προφανώς, βασική προϋπόθεση έγκρισης μιας θέσης είναι το αντικείμενο απασχόλησης των φοιτητών να είναι συναφές με το αντικείμενο σπουδών των φοιτητών, ενώ πρέπει να έχετε και την υποδομή για την απασχόληση πολλών φοιτητών παράλληλα, τηρώντας πάντα τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.

 

 

Πώς προσθέτω θέσεις στον ΑΤΛΑΝΤΑ μόνο για το Πολυτεχνείο Κρήτης; 

Αν οι θέσεις που προσθέτετε στον ΑΤΛΑΝΤΑ τις προορίζετε για φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης, είναι καλό να «είναι ορατές» μόνο για τους φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης και τις Σχολές που σας ενδιαφέρουν (μία ή περισσότερες), ώστε να μην υπάρχει περίπτωση «κάλυψης» των συγκεκριμένων θέσεων από άλλα ιδρύματα. Οπότε συνίσταται, κατά τη διαδικασία εισαγωγής μιας θέσης, να επιλέξετε το ίδρυμα: Πολυτεχνείο Κρήτης, καθώς και τη Σχολή της επιλογής σας.  Για τη διασφάλιση της ορθής αναρτησης μια θέσης στην πλατφόρμα ΑΛΤΑΣ, παρακαλήσθε να καλείτε το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης για να υπάρχει online διασταύρωση των θέσεων που θα καταχωρήσετε.

 

 

Τι συμβαίνει όταν επιλέγω μια θέση πρακτικής να είναι διαθέσιμη στους φοιτητές ΟΛΩΝ των τμημάτων, κατά την εισαγωγή μιας θέσης στον ΑΤΛΑΝΤΑ;

 

Αν οι θέσεις που προσθέτετε στον ΑΤΛΑΝΤΑ επιλέξετε να τις "βλέπουν" όλοι οι φοιτητές, τότε μειώνετε τις πιθανότητες να τις δούνε οι φοιτητές για τους οποίους πραγματικά ενδιαφέρεστε.  Όταν κανείς μπαίνει στην πλατφόρμα, υπάρχει μια επιλογή που "εξαφανίζει" τις θέσεις που είναι ορατές σε όλους και αυτό επιλέγεται συχνά από τους φοιτητές. 

Για παράδειγμα στις θέσεις για όλους τους φοιτητές βρίσκει κανείς θέσεις για κτηνιάτρους, βρεφονηπιοκόμους και άλλες θέσεις άσχετες για τους φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης, οπότε η γενική ανάρτηση θέσεων ΔΕΝ συνίσταται!!!

 

 

Έχω προσθέσει θέσεις στον ΑΤΛΑΝΤΑ παλαιότερα, που είναι ακόμα διαθέσιμες. Πρέπει να το ανεβάσω και νέες θέσεις;

 

Οι παλαιότερες θέσεις θα πρέπει ή να διαγράφονται ή να επικαιροποιούνται, για να ξέρουν οι φοιτητές ότι εξακολουθούν να ισχύουν. Μπαίνοντας στο λογαριασμό σας στον ΑΤΛΑΝΤΑ, απλά πρέπει να επιλέξετε "ΑΠΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ", ώστε να μην εμφανίζεται πλέον μια παλιά θέση. Επίσης, επιλέγοντας "ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ" μπορείτε να κάνετε αντιγραφή μιας παλαιότερης θέσης και να δημιουργήσετε μια παρόμοια νέα θέση, αλλάζοντας όποιο πεδίο θέλετε. Προσοχή! Αν απλώς επεξεργαστείτε και επικαιροποιήσετε τα στοιχεία μιας παλιάς θέσης, τότε η θέση εξακολουθεί να έχει τον ίδιο αριθμό και να φαίνεται σε προχωρημένη γραμμή στο πίνακα που βλέπουν οι φοιτητές. Αν όμως δημιουγήσετε μια νέα θέση με "κλωνοποίηση", η θέση θα πάρει κανούργιο αριθμό και θα φαίνεται πρώτη στη λίστα! Αν χρειάζεστε βοήθεια για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, καλέστε το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε!

 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012