Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

 

Ξεκίνησαν οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα

"Πρακτική Άσκηση" για το 2024!!

 

 

 

 

2η Πρόσκληση για Πρακτική Άσκηση για τους φοιτητές ΜΗΧΟΠ το 2024

Υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια της 2ης Πρόσκλησης έως 26-4-2024

Αποτελέσματα Προσκλήσεων 2024-ΜΗΧΟΠ

 

*

 

Παλαιότερες Προσκλήσεις ΜΗΧΟΠ (2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 & 2023) &

Παλαιότερα Αποτελέσματα ΜΗΧΟΠ

===============

 

 

1η Πρόσκληση για Πρακτική Άσκηση για τους φοιτητές ΑΡΧ.ΜΗΧ το 2024

Παράταση στην υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης έως 29-3-2024

Αποτελέσματα 1ης Πρόσκλησης

 

*

 

Παλαιότερες Προσκλήσεις ΑΡΧ. ΜΗΧ. (2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 & 2023) &

 Παλαιότερα Αποτελέσματα ΑΡΧΜΗΧ

===============

 

1η Πρόσκληση για Πρακτική Άσκηση για τους φοιτητές  ΧΗΜΗΠΕΡ το 2024

Παράταση στην υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης έως 29-3-2024

Αποτελέσματα 1ης Πρόσκλησης

 

*

 

Παλαιότερες Προσκλήσεις ΧΗΜΗΠΕΡ (2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 & 2023) &

Παλαιότερα Αποτελέσματα ΧΗΜΗΠΕΡ

===============

 

1η  Πρόσκληση για Πρακτική Άσκηση για τους φοιτητές  ΜΠΔ το 2024

Παράταση στην υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης έως 29-3-2024

Αποτελέσματα 1ης Πρόσκλησης

 

*

Παλαιότερες Προσκλήσεις ΜΠΔ (2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 & 2023) &

Παλαιότερα Αποτελέσματα ΜΠΔ

===============

 

1η  Πρόσκληση για Πρακτική Άσκηση για τους φοιτητές  HMMY το 2024

Παράταση στην υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης έως 29-3-2024

Αποτελέσματα 1ης Πρόσκλησης

 

*

Παλαιότερες Προσκλήσεις HMMY (2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 & 2023) &

Παλαιότερα Αποτελέσματα HMMY

===============

 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012