Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Οδηγίες για Φοιτητές

Οδηγίες για την επιλογή φορέα από τους φοιτητές

 

Οι φορείς που προσφέρουν θέσεις πρακτικής άσκησης "ανεβάζουν" τις προσφερόμενες θέσεις στο πληροφοριακό σύστημα ΑΤΛΑΣ, απ' όπου μπορούν να ενημερωθούν οι φοιτητές για τις διαθέσιμες θέσεις ανά πάσα στιγμή.

 

Το Γραφείο Πρακτικής αναλαμβάνει τη σύζευξη φορέων και φοιτητών, με τη σύμφωνη γνώμη των υπεύθυνων καθηγητών κάθε σχολής. 

 

Ωστόσο, η επιλογή φορέα από τους φοιτητές ΔΕΝ περιορίζεται στις διαθέσιμες θέσεις που κάποια χρονική στιγμή εμφανίζονται στον ΑΤΛΑΝΤΑ, αλλά μπορεί να επιλεχθεί οποιοσδήποτε φορέας (όλες οι μορφές επιχείρησης και ατομική είναι αποδεκτές), αρκεί να μπορεί να προσφέρει πρακτική άσκηση σε ΣΥΝΑΦΕΣ αντικείμενο με αυτό του αντικειμένου σπουδών των φοιτητών.

 

Ωστόσο, για να ολοκληρωθεί η αντιστοίχηση, ο φορέας ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ θα πρέπει να εγγραφεί στον ΑΤΛΑΝΤΑ και στη συνέχεια να προσθέσει τη θέση στο σύστημα. Στη διαδικασία αυτή μπορεί να υποστηρίχτει από το Γραφείο Πρακτικής, σε συνεννόηση και με τους ενδιαφερόμενους φοιτητές.

 

Σε κάθε περίπτωση, προτρέπονται οι φοιτητές να επικοινωνούν απευθείας με τους φορείς που τους ενδιαφέρουν (με e-mail ή τηλεφωνικά) και να εκφράζουν το ενδιαφέρον τους, αφενός για να διαπιστώσουν το ακριβές αντικείμενο της προσφερόμενης θέσης και αφετέρου να επιβεβαιώσουν το ενδιαφέρον και από τη μεριά του φορέα.

 

 

Παρακάτω υπάρχουν πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να επιλέξετε φορέα.

 

1-Πληροφοριακό Σύστημα ΑΤΛΑΣ

 

2-Κατάλογος Φορέων που έχουν κατά το παρελθόν προσφέρει θέσεις πρακτικής στο Πολυτεχνείο Κρήτης συνολικά και ανά Τμήμα - Ενημέρωση 2024

 

3- Γνώμη φοιτητών που έχουν ολοκληρώσει την πρακτική τους -

Ενημέρωση 2024!


4-Ελληνικός Οικονομικός Οδηγός- ICAP 2023

 

Κριτήρια Επιλογής Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση 

 

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Διαχειριστικής Αρχής για τη θέσπιση μιας διαδικασίας επιλογής των φοιτητών προς πρακτική με σαφήνεια και διαφάνεια, από το 2017 τροποποιήθηκε η διαδικασία επιλογής των φοιτητών ως εξής:

 

Θεσπίστηκαν δύο ομάδες κριτηρίων για την επιλογή των φοιτητών. Τα κριτήρια της ομάδας Α είναι τα ελάχιστα κριτήρια που πρέπει να πληρούν όλοι οι φοιτητές που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, ενώ τα κριτήρια της ομάδας Β βοηθούν στην κατάταξη των φοιτητών σε φθίνουσα σειρά και την επιλογή αυτών με την υψηλότερη βαθμολογία, εφόσον οι διαθέσιμες θέσεις πρακτικής είναι λιγότερες από τη ζήτηση των φοιτητών.

 

Περισσότερες πληροφορίες για τα ισχύοντα κριτήρια επιλογής των φοιτητών ανά Σχολή για το 2023 θα βρείτε κάτωθι:

 

Κριτήρια Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Κριτήρια Σχολής Χημικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος

Κριτήρια Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Κριτήρια Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 

Κριτήρια Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

 

 

 

Οδηγίες επί της διαδικασίας...

 

ΒΗΜΑ 1:

 

Οι φοιτητές εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στο πρόγραμμα μετά από σχετική πρόσκληση  του Γραφείου Πρακτικής, συμπληρώνοντας τα στοιχεία τους ηλεκτρονικά σε μια φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

Ταυτόχρονα ζητούν από το ΚΕΦ ή τη γραμματεία της σχολής τους μια κατάσταση (σε pdf) με την αναλυτική τους βαθμολογία που την αποστέλλουν εγκαίρως μέσω e-mail στο Γραφείο Πρακτικής.

 

Η επιτυχής εγγραφή τους επιβεβαιώνεται με e-mail που δέχονται από το Γραφείο Πρακτικής, όταν μετά την ηλεκτρονική τους εγγραφή αποστέλουν και την αναλυτική τους βαθμολογία, όπως αναφέρεται παραπάνω.

 

 

ΒΗΜΑ 2: 

 

Μετά το τέλος της προθεσμίας για την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους φοιτητές, η επιλογή των φοιτητών γίνεται βάσει των κριτηρίων (δείτε παραπάνω) που έχει θέσει η κάθε Σχολή, από τριμελής επιτροπή καθηγητών που έχει επίσης ορίσει κάθε Σχολή.

 

 

ΒΗΜΑ 3:

 

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της πρόσκλησης. Οι φοιτητές έχουν περιορισμένο χρόνο να υποβάλλουν τυχόν ένσταση επί των αποτελεσμάτων.
 

 

ΒΗΜΑ 4:

 

Μετά την οριστικοποίηση των εγκεκριμένων αιτήσεων των φοιτητών, το Γραφείο Πρακτικής καλεί τους εγκεκριμένους φοιτητές να συγκεντρώσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (ΑΡΧΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ) για τη σύνταξη της σύμβασης, αλλά και να επιλέξουν/οριστικοποιήσουν τον φορέα υποδοχής, καθώς και διάστημα απασχόλησής τους.

 

 

ΒΗΜΑ 5:

 

Με συνεννόηση όλων των εμπλεκόμενων, οι φοιτητές αντιστοιχίζονται σε φορείς.

 

 

ΒΗΜΑ 6:

 

Εκδίδονται συμβάσεις και παραδίδονται στους φοιτητές με αναλυτικά οδηγίες για τα δικαιολογητικά (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ) που πρέπει να προσκομίσουν στο τέλος της πρακτικής.

 

 

ΒΗΜΑ 7:

 

Στις πρώτες μέρες που οι φοιτητές υλοποιούν την πρακτική τους άσκηση, θα πρέπει να στείλουν για έλεγχο στο Γραφείο Πρακτικής φωτογραφία ή σκαναρισμένο αντίγραφο της υπογεγραμμένης σύμβασης από όλους τους συμβαλλόμενους, ενώ θα πρέπει να ζητήσουν από τον εργοδότη τους να τους δοθεί και το έντυπο Ε3.5. της δήλωσης στην πλατφόρμα ΕΡΓΑΝΗ, το οποίο επίσης στέλνουν σε ηλεκτρονική μορφή στο Γραφείο Πρακτικής για έλεγχο. Επίσης, φροντίζουν για τη συμπλήρωση του Απογραφικού Δελτίου Εισόδου.

 


Ασκήσεις που δεν θα σταλούν εγκαίρως τα παραπάνω έντυπα, ειδικά το έντυπο Ε3.5, το Γραφείο Πρακτικής δύναται αυτοβούλως να εισηγηθεί την ακύρωσή τους.

 

 

ΒΗΜΑ 8:

 

Κατά το τελευταίο δεκαήμερο της πρακτικής άσκησης, οι φοιτητές προτρέπονται να στείλουν στο Γραφείο Πρακτικής το πρότυπο της Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης, που θα δώσουν στους φορείς για υπογραφή ή/ και το ίδιο το έντυπο υπογεγραμμένο για ένα πρωταρχικό έλεγχο.

 

Επίσης, μπορεί να σταλεί και οποιοδήποτε άλλο από τα απαιτούμενα έντυπα-δικαιολογητικά για τον έγκαιρο έλεγχο της ορθότητάς τους.

 

Η διαδικασία αυτή πρέπει να γίνει όσο έχουν άμεση επαφή με τον Φορέα, ώστε να υπάρχει δυνατότητα διόρθωσης τυχόν λαθών που θα εντοπιστούν.

 

 

ΒΗΜΑ 9:

 

Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης, οι φοιτητές ΑΜΕΣΑ  προσκομίζουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στο Γραφείο Πρακτικής (συνήθως, εντός 5 εργάσιμων ημερών, εκτός και αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά), ενώ οι φοιτητές υπεθυμίζουν στον Φορέα ότι πρέπει να υποβληθεί δήλωση στην πλατφορμα ΕΡΓΑΝΗ για τη λήξη της πρακτικής και το έντυπο Ε3.5. να αποσταλεί ηλεκτρονικά στο Γραφείο.

 

Η Σύμβαση, η Βεβαίωση, τα Ερωτηματολόγια όλα πρέπει να δοθούν σε πρωτότυπη μορφή ή να αποσταλλούν ταχυδρομικά.

 

 

ΒΗΜΑ 10:

 

Εφόσον οι διαδικασίες ολοκληρωθούν εγκαίρως και ομαλά, προωθείται η πληρωμή των φοιτητών, η οποία πραγματοποιείται κατά το μέγιστο δύο μήνες μετά το τέλος της πρακτικής των φοιτητών μέσω τραπέζης, με κατάθεση στον λογαριασμό που έχει υποδείξει ο φοιτητής αποστέλωντας τα "ΑΡΧΙΚΑ του ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ"

 

***

 

Προσοχή: Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι ένας ή δύο μήνες  (ανάλογα την σχολή) και ο χρόνος εκτέλεσης της πρακτικής άσκησης μπορεί να είναι έως και το τέλος Οκτωβρίου 2022. Πρόσθετοι περιορισμοί δύναται να τεθούν από κάθε σχολή.


 


Για άλλες απορίες σε σχέση με την πρακτική μπορείτε να συμβουλευόσαστε τη σελίδα Συχνών Ερωτήσεων ή να απευθύνεστε απευθείας στο Γραφείο Πρακτικής για περισσότερες πληροφορίες.
 
 

 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012