Πρόεδρος

Πνευματικάτος Διονύσιος, Καθηγητής Η.Μ.Μ.Υ

Μέλη

Σαμολαδάς Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής ΗΜΜΥ

Ιωάννης Παπαμιχαήλ, Επίκουρος Καθηγητής ΜΠΔ

Καραφύλλης Ιάσονας, Επίκουρος Καθηγητής ΜΗΠΕΡ

Δελλής Ανάργυρος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΜΠΔ

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012