Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Σε αυτή τη σελίδα θα βρείτε συχνές ερωτήσεις για θέματα που αφορούν τις υπηρεσίες της Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής

Αν έχετε κάποιο πρόβλημα που δεν καλύπτεται στις παραπάνω σελίδες, επικοινωνήστε παρακαλώ με το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012