Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

EL SINGLE ARTICLE VIEW

9/12/2014: Επιστολή προς Δήμο Χανίων για υπόδειξη περιοχών συχνής εμφάνισης βραχοπτώσεων στα διοικητικά όρια του Δήμου

 

9/12/2014: Επιστολή προς Δήμο Χανίων για υπόδειξη περιοχών συχνής εμφάνισης βραχοπτώσεων στα διοικητικά όρια του Δήμου