Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

EL SINGLE ARTICLE VIEW

15/12/2014: Αποστολή περίληψης για συμμετοχή στο 3rd International Conference on Remote Sensing and Geo-information of Environment

 

15/12/2014: Αποστολή περίληψης για συμμετοχή στο 3rd International Conference on Remote Sensing and Geo-information of Environment