Μιχάλης Ζερβάκης Ιδρυματικός Υπεύθυνος προγράμματος Erasmus+

Καθηγητής Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τηλ: 28210 37003 e-mail: michalis@display.tuc.gr  

 

  • Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ)

Αναπληρωτής Καθηγητής Σπύρος Παπαευθυμίου, Τηλ. 28210-37428 spapaefthimiou<στο>dpem.tuc.gr 
Κτήριο Ε5 Γραφείο 011 

 

  •  Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (ΜΗΧΟΠ)

Αναπληρωτής Καθηγητής Εμμανουήλ Στειακάκης, Τηλ. 28210-37648   stiakaki<στο>mred.tuc.gr  
Κτήριο Μ1 1ος όροφος Γραφείο 108 

 

 

  • Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)

Αναπληρωτής Καθηγητής Ευτύχιος Κουτρούλης, Τηλ. 28210-37233  efkout<στο>electronics.tuc.gr
Κτήριο Λ, 1ος όροφος Γραφείο 141.A09 

 

  • Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΜΗΠΕΡ)

Επίκουρος Καθηγητής Νικόλαος Ξεκουκουλωτάκης,  Τηλ. 28210- 37772 nikosxek<στο>gmail.com 
Κτήριο Κ2 1ος όροφος Γραφείο 115 

 

  • Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (ΑΡMHX)

Επίκουρος Καθηγητής Αλέξανδρος Βαζάκας Τηλ. 28210-37129, 37124 avazakas@arch.tuc.gr  
Κτήριο Κ4 1ος όροφος Γραφείο ...

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012