Ιδρυματικός Υπεύθυνος προγράμματος Erasmus+
Καθηγητής Μιχάλης Ζερβάκης 

Τηλ: 28210 37003 e-mail: michalis@display.tuc.gr  

 

  • Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης (ΜΠΔ)

Αναπληρωτής Καθηγητής Σπύρος Παπαευθυμίου,
Τηλ. 28210-37428 spapaefthimiou<στο>dpem.tuc.gr 
Κτήριο Ε5 Γραφείο 011 

 

  •  Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (ΜΗΧΟΠ)

Αναπληρωτής Καθηγητής Εμμανουήλ Στειακάκης,
Τηλ. 28210-37648   stiakaki<στο>mred.tuc.gr  
Κτήριο Μ1 1ος όροφος Γραφείο 108 

  • Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)

Αναπληρωτής Καθηγητής Ευτύχιος Κουτρούλης,
Τηλ. 28210-37233  efkout<στο>electronics.tuc.gr
Κτήριο Λ, 1ος όροφος Γραφείο 141.A09 
 

  • Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΜΗΠΕΡ)

Επίκουρος Καθηγητής Παρασκευή Παναγιωτοπούλου, 
Τηλ. 28210- 37770 ppanagiotopoulou@isc.tuc.gr 
Κτήριο Κ2 1ος όροφος Γραφείο 119 
 

  • Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (ΑΡMHX)

Επίκουρος Καθηγητής Αλέξανδρος Βαζάκας 
Τηλ. 28210-37129, 37124 avazakas@arch.tuc.gr
Κτήριο Κ4 1ος όροφος Γραφείο ...

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012