Φοιτητική Εστία

Η Φοιτητική Εστία που βρίσκεται στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του Πoλυτεχνείου Κρήτης στα Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου Χανίων, παρέχει τη δυνατότητα στέγασης σε 76 φοιτητές.  

Όλα τα  δωμάτια της Φοιτητικής Εστίας είναι πλήρως εξοπλισμένα και διαθέτουν ατομικό λουτρό, τηλέφωνο με δυνατότητα εισερχόμενων κλήσεων και  χρήσης χρονοκάρτας καθώς και σύνδεση με το διαδίκτυο (Internet).

Στους 11 επιμέρους πυρήνες υπάρχουν κοινόχρηστοι χώροι με καθιστικά, τηλεοράσεις, ψυγεία και πολυκούζινα.

Στους ενεργούς προπτυχιακούς φοιτητές, εφόσον δεν προέρχονται από κατάταξη ή δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου, παρέχεται δωρεάν στέγαση, υπό ορισμένες προϋποθέσεις που αφορούν στην ατομική και στην οικογενειακή τους κατάσταση, όπως αυτές ορίζονται στον Κανονισμό Στέγασης που έχει εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Για το σκοπό αυτό, κάθε ακαδημαϊκό έτος καθορίζεται από τη Σύγκλητο το ύψος των πιστώσεων που θα διατεθούν για τη στέγαση των φοιτητών.

Η διάρκεια του δικαιώματος στέγασης είναι το πολύ ενός (1) έτους και μπορεί να ανανεώνεται με αίτηση του ενδιαφερομένου φοιτητή.

Λεπτομέριες για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις για την παροχή δωρεάν στέγασης, παρέχονται σε σχετική ειδική σελίδα. Εκεί μπορείτε να βρείτε και τα τρέχοντα όρια εισοδήματος.

Διάβασε εδώ τον Κανονισμό στέγασης (ανανέωση 2014).

 
Έχετε παρατηρήσεις, σχόλια ή καταγγελίες για τη Φοιτητική Εστία? Μπορείτε ανώνυμα να υποβάλλετε σχετική αναφορά.
Φοιτητική εστία στη Πολυτεχνειούπολη
Δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας
Κοινόχρηστος χώρος Φοιτητικής Εστίας

Άτομα με ειδικές ανάγκες

Το Πολυτεχνείο Κρήτης έχει λάβει ειδική μέριμνα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες ενώ παράλληλα, καταβάλλονται συνεχώς προσπάθειες για τη βελτίωση των προσφερόμενων συνθηκών διαβίωσης και φοίτησής τους.

Για το σκοπό αυτό, έχουν προβλεφθεί η δημιουργία ειδικά διαμορφωμένων δωματίων στο ισόγειο της Φοιτητικής Εστίας, η ύπαρξη ανελκυστήρων στη Φοιτητική Εστία καθώς και η κατασκευή ράμπας ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση τόσο στην Φοιτητική Λέσχη όσο και σε άλλους χώρους της Πολυτεχνειούπολης.

Οι φοιτητές που αντιμετωπίζουν μια συγκεκριμένη δυσκολία μπορούν να το αναφέρουν στη Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων και τη Γραμματεία του Τμήματός τους ώστε να λαμβάνουν βοήθεια σε οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με τις σπουδές τους στο Πολυτεχνείο Κρήτης.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--