Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Πληροφορίες

Η παροχή δωρεάν σίτισης αφορά προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

Η παροχή δωρεάν στέγασης αφορά προπτυχιακούς φοιτητές που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

Οι προϋποθέσεις αναφέρονται στα έγγραφα αναφοράς.

Αιτήσεις για την παροχή σίτισης-στέγασης υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά με χρήση του λογαριασμού e-Υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης μέσα στις προθεσμίες που ανακοινώνονται, ανάλογα με την κατηγορία του φοιτητή.

Ερωτήσεις-Απαντήσεις για τη συμπλήρωση των αιτήσεων σίτισης

Σύνδεσμοι αιτήσεων:

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ανά κατηγορία, κατατίθενται ηλεκτρονικά μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση.

Προθεσμίες

Η υποβολή αιτήσεων για παροχή δωρεάν σίτισης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 για προπτυχιακούς φοιτητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες αρχίζει την Δευτέρα 10 Ιουλίου 2023, και θα διαρκέσει έως τρεις (3)  ημέρες μετά την ημερομηνία λήξης υποβολής φορολογικών δηλώσεων.

Η υποβολή αιτήσεων στέγασης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, για φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει το πρώτο έτος σπουδών και μεγαλύτερο, ξεκινά την Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2023 και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2023.

Η υποβολή των αιτήσεων σίτισης ή/και στέγασης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 των πρωτοετών φοιτητών/φοιτητριών του Ιδρύματος, νέων μεταπτυχιακών και υποψήφιων διδακτόρων, θα διαρκέσει από σήμερα  Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023 έως την Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2023.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012