Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

«Γεωστατιστική Ανάλυση μη Γκαουσσιανών Χωροχρονικών Δεδομένων», Άγου Βασιλική

Άγου Βασιλική

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια ΜΗΧΟΠ, έρευνα μέσω ΑΡΙΣΤΕΙΑ

E-mail: vickyagou<στο>hotmail.com

Περίληψη

 Οι ξηρασίες ανήκουν στα ακραία κλιματικά φαινόμενα μιας περιοχής και καταλαμβάνουν το ένα άκρο της διακύμανσης της βροχής ενώ το άλλο άκρο ανήκει στις πλημμύρες. Εμφανίζονται και επεκτείνονται βαθμιαία, με αποτέλεσμα να μην είναι πάντοτε κατανοητή η ύπαρξη τους. Συνεπώς, η πρόγνωση της ξηρασίας η οποία θα οδηγήσει σε λήψη των σωστών μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου εκδήλωσης της είναι πολύ δύσκολη. Τα τελευταία χρόνια η αύξηση ακραίων φαινομένων ξηρασίας, δίνει ώθηση στην εμβάθυνση και στην καλύτερη ερμηνεία των προγενέστερων δεδομένων, με στόχο την αντιμετώπιση ή ακόμη και την πρόληψη των αρνητικών συνεπειών τους.

Η παρούσα έρευνα αφορά στην γεωστατιστική ανάλυση των βροχοπτώσεων στο νησί της Κρήτης ώστε να προσδιοριστούν φαινόμενα ξηρασίας σε χωρική αλλά και χρονική κλίμακα . Τα δεδομένα είναι μηνιαίες τιμές βροχόπτωσης για τα έτη 1948 - 2013 και προέρχονται από 54 σταθμούς οι οποίοι είναι διάσπαρτα τοποθετημένοι σε όλη την έκταση της Κρήτης. Ερευνάται η συσχέτιση μεταξύ των σταθμών που είναι τοποθετημένοι σε όλο το μήκος του νησιού, καθώς και του τοπογραφικού ανάγλυφου και προσδιορίζονται οι στατιστικές κατανομές που αντιπροσωπεύουν τα δεδομένα. Σκοπός είναι η χωρική απεικόνιση της βροχόπτωσης και η αναζήτηση πιθανών στατιστικών προτύπων που ακολουθούν τα δεδομένα με τελικό στόχο την ανάπτυξη στοχαστικών σεναρίων για την εκτίμηση της βροχόπτωσης στο μέλλον.