Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

«Τοπική ανάπτυξη μέσω δημιουργικής οικονομίας», Σπανουδάκη Ερασμία

Σπανουδάκη Ερασμία

Υποψ. Διδάκτωρ ΜΠΔ

E-mail: espanoudaki<στο>isc.tuc.gr

 Περίληψη

 Η διατριβή εντάσσεται στον ευρύτερο χώρο της διοικητικής επιστήμης Στόχος η διερεύνηση των παραγόντων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη µέσω της Δημιουργικής  Οικονομίας (οι τομείς της Πολιτιστικής Δημιουργικής Βιομηχανίας  µε αγγλικό όρο το C.C.I.s, Cultural Creative Industries) στη περιοχή των Χανίων. Τα επιστημονικά ερωτήματα: 

1. η έρευνα που εξελίσσεται στο Πολυτεχνείο Κρήτης μπορεί να αποτελέσει  έναυσμα δημιουργίας καινοτόμων επιχειρήσεων (ψηφιακών εφαρμογών, ψηφιακού περιεχομένου, κ.α.),  δημιουργώντας έτσι ευκαιρίες απασχόλησης και οικονομικής ανάπτυξης στη  τοπική κοινωνία (δημιουργική βιομηχανία);

2. η περιοχή των Χανίων διαθέτει τους  αναγκαίους πόρους και υποδοµές για ανάπτυξη δράσεων και επιχειρήσεων του τοµέα; Δηλαδή υπάρχει το πλαίσιο για την  ανάπτυξη πολιτιστικής βιομηχανίας που όπως υποδεικνύουν έρευνες και µελέτες µπορεί να στηρίξει επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη;

Η Δημιουργική  Οικονοµία βρίσκεται στη διασταύρωση πολιτιστικής και οικονομικής πολιτικής, έχει καθοδηγητικό ρόλο στη τεχνολογική και επιχειρηματική ανάπτυξη. Η διδακτορική διατριβή διερευνά κατά πόσο η έρευνα, η καινοτομία, η ψηφιακή τεχνολογία, οι ορθές διοικητικές πρακτικές, οι συνέργιες µπορούν να δημιουργήσουν οικονομική ανάπτυξη σε καιρό κρίσης στη υπό ανάλυση περιοχή.

Ο τοµέας της Π.Δ.Β. περιλαμβάνει ψυχαγωγικές, εµπορικές, καλλιτεχνικές, αισθητικές, δημιουργικές και συµβολικές δραστηριότητες. Η Unesco εντάσσει εθνική και πολιτιστική κληρονομιά, εορταστικά/ επετειακά δρώµενα,  παραστάσεις, οπτικές τέχνες, εικαστικά, δηµιουργικό σχεδιασµό, βιβλία, τύπο, οπτικοακουστικά -ψηφιακά µέσα, συναφείς τοµείς τουρισµού, αθλητισµού, ψυχαγωγίας. Οι περισσότερες χώρες εντάσσουν στη Π.Δ.Β.: Διαφήµιση, Αρχιτεκτονική, Τέχνη, Αντίκες, Πολιτιστική κληρονοµιά, Χειροτεχνία, Σχεδιασµό, Μόδα, Φιλµ, Βίντεο, Μουσική, Εκδόσεις, Λογισµικό, Ηλεκτρονικά παιχνίδια (Τεχνολογίες Παιγνίων/ Δημιουργικού Περιεχομένου/ Gaming), Μ.Μ.Ε. (ψηφιακά/ συµβατικά).

Έχουν ολοκληρωθεί: βιβλιογραφική καταγραφή, μεθοδολογία, και πρώτη φάση έρευνας που αφορά τις ελληνικές/ ευρωπαϊκές πολιτικές για τη Π.Δ.Β.


Αρχείο pdf Παρουσίασης