Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εrasmus+ Κινητικότητα φοιτητών & προσωπικού ΑΕΙ

Τι είναι το Πρόγραμμα Erasmus+

To πρόγραμμα Erasmus ξεκίνησε το 1987 και πρόκειται για ένα από τα πιο επιτυχημένα προγράμματα της Ευρώπης. Αφορά την επιχορηγούμενη κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού (ακαδημαϊκού και διοικητικού) σε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανισμούς στην Ευρώπη.
Από το 2014 και μετά, το Erasmus μετονομάστηκε σε Erasmus+ αποτελώντας το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό.
Οι φοιτητές, το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουν τη δυνατότητα να μετακινούνται με επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια άλλη χώρα, ευρωπαϊκή (Κλασική Κινητικότητα) ή μη-ευρωπαϊκή, δηλαδή σε Χώρα Εταίρο (Διεθνής Κινητικότητα), με σκοπό να σπουδάσουν (Κινητικότητα φοιτητών για Σπουδές), να δουλέψουν (Κινητικότητα φοιτητών για Πρακτική Άσκηση), να διδάξουν (Κινητικότητα Διδακτικού Προσωπικού), να εκπαιδευτούν και να αναπτύξουν επαγγελματικά προσόντα και δεξιότητες (Κινητικότητα Προσωπικού για Επιμόρφωση).
Τα τελευταία 35 χρόνια μέσω του προγράμματος έχουν μετακινηθεί πάνω από 12.000.000 άτομα έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα σε κάποια από τις προσφερόμενες δραστηριότητες.
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα Erasmus+ μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εδώ.

Το Πολυτεχνείο Κρήτης συμμετέχει στο πρόγραμμα ERASMUS+ με τα παρακάτω στοιχεία:

Institutional Erasmus Code: G KRITIS09 

Erasmus Charter for Higher Education Number 2014-2020: 210395-EPP-1-2014-1-GR-EPPKA3-ECHE

Erasmus Charter for Higher Education Number 2021-2027 101013504-GKRITIS09_ECHE2127

Organisation ID-Μοναδικός Κωδικός Ταυτοποίησης: E10053792 

PIC 924773848

Erasmus Charter Πολυτεχνείου Κρήτης 2021-2027  

Erasmus Policy Statement 2021-2027


 


Erasmus Charter Πολυτεχνείου Κρήτης 2021-2027

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012