Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
 • Κτίριο F1 (Κεντρική Πύλη)
 • Κτίριο I1 (Πάρκο Διάσωσης Χλωρίδας και Πανίδας)
 • Κτίριο Α1 (Κέντρο Δικτύων (NOC))
 • Κτίριο Α2 (Ξύλινο Αμφιθέατρο)
 • Κτίριο Β1 (Αίθουσες Β)
 • Κτίριο Β2 (Εστιατόριο)
 • Κτίριο Γ1 (Σχεδιαστήρια ΑΡΜΗΧ και Εργαστήρια )
 • Κτίριο Γ2 (Κτίριο Γ2)
 • Κτίριο Γ3 (Κτίριο Γ3)
 • Κτίριο Γ4 (Κτίριο Γ4)
 • Κτίριο Δ1 (Κτίριο Βιβλιοθήκης)
 • Κτίριο Δ2 (Κτίριο «Αλέξανδρος Πετούσης»)
 • Κτίριο Δ3 (Κτίριο ΜΠΔ)
 • Κτίριο Δ4 (Κτίριο ΜΠΔ)
 • Κτίριο Δ5 (Κτίριο ΜΠΔ)
 • Κτίριο Ε1 (ΚΕΓΕΠ)
 • Κτίριο Ε2 (Κτίρια Ε)
 • Κτίριο Ε3 (Κτίρια Ε)
 • Κτίριο Ε4 (Κτίρια Ε)
 • Κτίριο Ε5 (Κτίρια Ε)
 • Κτίριο Ζ1 (Αποδυτήρια Αθλητικών Εγκαταστάσεων)
 • Κτίριο Ζ2 (Γραμματεία Αθλητικών Εγκαταστάσεων)
 • Κτίριο Ζ3 (Γυμναστήριο)
 • Κτίριο Η1 (Φοιτητική Εστία 1)
 • Κτίριο Η2 (Φοιτητική εστία 2)
 • Κτίριο Η3 (Φοιτητική εστία 3)
 • Κτίριο Η4 (Φοιτητική εστία 4)
 • Κτίριο Κ1 (Κτίριο ΧΗΜΗΠΕΡ)
 • Κτίριο Κ2 (Κτίριο ΧΗΜΗΠΕΡ)
 • Κτίριο Κ3 (Κτίριο Κ3)
 • Κτίριο Κ4 (Κτίριο Κ4)
 • Κτίριο Λ (Κτίριο Επιστημών/ΗΜΜΥ)
 • Κτίριο Μ0 (Κτίριο ΜΗΧΟΠ)
 • Κτίριο Μ1 (Κτίριο ΜΗΧΟΠ)
 • Κτίριο Μ2 (Κτίριο ΜΗΧΟΠ)
 • Κτίριο Μ3 (Κτίριο ΜΗΧΟΠ)
 • Κτίριο Μ4 (Κτίριο ΜΗΧΟΠ)
 • Κτίριο Μ5 (Κτίριο ΜΗΧΟΠ)
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012