Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Slide background

Γνωριμία με το Πολυτεχνείο Κρήτης


Το Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης διοργανώνει εκδηλώσεις γνωριμίας με το Ίδρυμα.

Επόμενη εκδήλωση: Θα ανακοινωθεί

Παλαιότερες Εκδηλώσεις

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012