Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Προωθητικά Videos

1. Σπουδές και Έρευνα στο Πολυτεχνείο Κρήτης (2017, 7:18)

2. TUC - Innovation in Engineering and Technology (2018, 7:01)

3. Technical University of Crete - Promotional Video (2017, 3:15)

4. Πολυτεχνείο Κρήτης - Βίντεο Παρουσίασης (2017, 1:32)

5. Erasmus+ International Credit Mobility at TUC (2017, 3:45)

6. Erasmus+ Mobility at TUC (2017, 4:00)

7. Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (2021, 5:07)

8. Ανοικτή Ημέρα Γνωριμίας (2019, 2:51)

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012