Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Αιτήματα προς τη Διεύθυνση Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής, υποβάλλονται κυρίως μέσω του συστήματος εξυπηρέτησης αιτημάτων στο https://helpdesk.tuc.gr/. Μπορείτε να δείτε τη σελίδα με σχετικές οδηγίες.

Για μία σειρά αιτημάτων, απαιτούνται πολύ συγκεκριμένα στοιχεία για να εξυπηρετηθούν. Παρακάτω παρουσιάζονται αυτά τα στοιχεία για κάθε είδους αίτηση.

Δίκτυα

 

Αλλαγή DNS

IP Διεύθυνση:
Όνομα:

 

Αλλαγή Πολιτικής Firewall

IP Διεύθυνση:
Πόρτες:

 

Αλλαγή συντεταγμένων κεραίας TUC@Home (Μετακόμιση)

Νέες Συντεταγμένες:
Νέα διεύθυνση:
Νέος σταθμός βάσης με οπτική επαφή:

 

Ενεργοποίηση πρίζας δικτύου

Όνομα εργαστηρίου και Τομέας:
Όνομα πρίζας:
Φυσική Διεύθυνση υπολογιστή (MAC):
Αν χρειάζεστε καλώδιο δικτύου (μέτρα):

 

Ενημέρωση στοιχείων χρήστη

Όνομα πρίζας:
IP διεύθυνση:
Φυσική Διεύθυνση υπολογιστή (MAC):
Αριθμός Γραφείου:
Ονοματεπώνυμο:
Ιδιότητα:
Τηλέφωνο:

 

Καλώδιο σύνδεσης

Μήκος καλωδίου δικτύου ή τηλεφώνου (μέτρα):

 

Μεταφορά υπολογιστή ή/και τηλεφώνου

Παλαιά και νέα πρίζα δικτύου:
Η ip διέυθυνση του υπολογιστή που μεταφέρεται:
Φυσική Διεύθυνση υπολογιστή (MAC):
Παλιός και νέος αριθμός γραφείου :
Ο αριθμός του τηλεφώνου που μεταφέρεται:

 

Προσωρινοί Λογαριασμοί Ασύρματου Δικτύου

Αριθμός Προσωρινών Λογαριασμών (έως 100):
Σκοπός (π.χ. συνέδριο BEST):
Ημερομηνία Ενεργοποίησης Λογαριασμών:
Ημερομηνία Απενεργοποίησης Λογαριασμών:


Τηλεφωνία

 

Τηλεφωνική Συνδιάσκεψη

Ημερομηνία συνδιάσκεψης:
Ώρα συνδιάσκεψης:
Εκτιμώμενος αριθμός μελών συνδιάσκεψης:
Εκτιμώμενη διάρκεια (σε λεπτά):

 

Pickup Group

Ονομασία ομάδας (π.χ. Γραμματεία ΗΜΜΥ):
Τηλέφωνα που θα συμμετέχουν (π.χ. 1234, 2345, 3456):

 

Σύνδεση νέου τηλεφώνου

Όνομα πρίζας:
Καλώδιο τηλεφώνου(μέτρα):

Παρακαλούμε παραθέστε τα στοιχεία του Διευθυντή του Εργαστηρίου ή του Προϊσταμένου σας ώστε να ενημερωθεί σχετικά με τη νέα σύνδεση.
Ονοματεπώνυμο προϊσταμένου/διευθυντή:
email προϊσταμένου/διευθυντή:

 

Προγραμματισμός πλήκτρων μνήμης

Σχετικός εσωτερικός αριθμός:
Μνήμη 1:
Μνήμη 2:
Μνήμη 3:
Μνήμη 4:
Μνήμη 5:
Μνήμη 6:

 

Κωδικός Πρόσβασης Συσκευής

Τηλέφωνο συσκευής:
Κωδικός πρόσβασης (6-12 αριθμοί):

 

Αναμονή κλήσης

Νούμερο στο οποίο θα εφαρμοστεί:

 

Αλλαγή Φραγής

Αριθμός τηλεφώνου για αλλαγή φραγής:

Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω
Αστικά:
Εσωτερικά:
Αστκά & Υπεραστικά:
Αστικά, Υπεραστικά & Κινητά:
Αστικά, Υπεραστικά, Διεθνή:
Αστικά, Υπεραστικά, Διεθνή & Κινητά:
Αστικά & Κινητά:

Παρακαλούμε παραθέστε τα στοιχεία του Διευθυντή του Εργαστηρίου ή του Προϊσταμένου σας ώστε να ενημερωθεί σχετικά με τη νέα σύνδεση.
Ονοματεπώνυμο προϊσταμένου/διευθυντή:
email προϊσταμένου/διευθυντή:

 

Εικονικό fax

Υπεύθυνος εικονικού fax ( Π.χ. Διευθυντής Εργαστηρίου / Υπηρεσίας κλπ):
Μονάδα που θα εξυπηρετεί το fax (Π.χ. Γραφείο, Εργαστήριο, Υπηρεσία κλπ):
Τηλεφωνικό νούμερο του fax που τυχόν ήδη έχετε και θέλετε να αντικαταστήσετε:
Διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη λήψη των εισερχομένων fax:
Ονοματεπώνυμα των ατόμων που θα χρησιμοποιούν το εικονικό fax για αποστολή εγγράφων:
Πληροφορία που θα θέλατε να εμφανίζεται ως επικεφαλίδα στα απεσταλμένα fax – μέγιστο μήκος 45 χαρακτήρες (Π.χ. το Τηλεφωνικό Νούμερο ή κάποιο Ονοματεπώνυμο ή κάποιο όνομα  Εργαστηρίου / Υπηρεσίας):


Άλλες Υπηρεσίες

 

Τηλεδιάσκεψη

Ημερομηνία διεξαγωγής Τηλεδιάσκεψης:
Τρόπος διεξαγωγής (epresence/IP κλήση/Άλλο):
Θέμα Τηλεδιάσκεψης:
Ώρα έναρξης:
Ώρα λήξης:
Αριθμός εξωτερικών συμμετεχόντων:
Στοιχεία εξωτερικών συμμετεχόντων (email):
Επιθυμητή αίθουσα διεξαγωγής τηλεδιάσκεψης:

 

Νέα λίστα στον List Server

Email διαχειριστή λίστας:
Όνομα διαχειριστή λίστας:
Όνομα λίστας (π.χ. xyzmembers AT lists.tuc.gr):
Περιγραφή λίστας σε μια πρόταση:
Αποδέχομαι τους παρακάτω όρους χρήσης (γράψτε 'ΝΑΙ'):
Γνωρίζω ότι έχω την ευθύνη της διαχείρισης της λίστας για τις παραμέτρους της λίστας, τους συνδρομητές, το συντονισμό των μηνυμάτων, της μαύρης λίστας, του αρχείου, των μη παραδόσιμων μηνυμάτων, κλπ. Γνωρίζω επίσης ότι απαγορεύεται η προσθήκη ηλεκτρονικών διευθύνσεων σε λίστα επικοινωνίας ή η μαζική αποστολή οποιουδήποτε ηλεκτρονικού μηνύματος χωρίς την προηγούμενη έγκριση των κατόχων των ηλεκτρονικών διευθύνσεων (spam). Γνωρίζω ότι οποιαδήποτε παράβαση αυτού του όρου θα έχει ως αποτέλεσμα τη χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση διακοπή λειτουργίας της λίστας.

 

Νέο Εικονικό Μηχάνημα (VM)

Επιθυμητό λειτουργικό σύστημα:
Επιθυμητή μνήμη (σε GB):
Επιθυμητός αποθηκευτικός χώρος (σε GB):
Διάστημα χρήσης:


© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012