Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Επιλέξτε από τις διαθέσιμες αιτήσεις. Παρακαλώ σημειώστε ότι η πλειονότητα των αιτήσεων είναι προσβάσιμες μόνο με τη χρήση λογαριασμού e-Υπηρεσειών του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Τηλεφωνικοί Κατάλογοι

Τηλεφωνία

Δίκτυο Δεδομένων

Υπολογιστής Πλέγματος (Grid)

Λοιπά Αιτήματα

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Για αιτήματα που αφορούν το Δίκτυο Δεδομένων, Τηλεφωνία, Η/Υ υπολογιστών διοικητικών υπαλλήλων κλπ, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://helpdesk.tuc.gr/

Δείτε οδηγίες για υποβολή αιτημάτων στο helpdesk.tuc.gr .

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012