Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Προκήρυξη Υποτροφίας «Εμμανουήλ Μιχαηλάκη » στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης για Διδακτορικές Σπουδές (Ph.D.)

 • Συντάχθηκε 06-07-2009 12:21 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Προκήρυξη Υποτροφίας "Εμμανουήλ Μιχαηλάκη " στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης για Διδακτορικές Σπουδές (Ph.D.)

  Η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι η 31η Σεπτεμβρίου 2009.

  Για λεπτομέρειες παρακαλώ συμβουλευτείτε το συνημμένο αρχείο

  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012