Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τελικά αποτελέσματα δικαιούχων στέγασης για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021

 • Συντάχθηκε 05-11-2020 17:06 από Dimitra Athenaki Πληροφορίες σύνταξης

  Email συντάκτη: athenaki<στο>tuc.gr

  Ενημερώθηκε: 06-11-2020 00:20

  Κύρια: υπάλληλος. Άλλες ιδιότητες: απόφοιτος ΜΔΕ/Διδ. ΜΠΔ, απόφοιτος προπτυχιακός ΜΠΔ

  Τα τελικά αποτελέσματα των αιτήσεων στέγασης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 όπως αυτά επικυρώθηκαν κατά τη συνεδρίαση της Συγκλήτου (540/05-11-2020) περιέχουν μόνο δικαιούχους φοιτητές, διότι ικανοποιούνται όλες οι αποδεκτές αιτήσεις που πληρούν τα ακαδημαϊκά και εισοδηματικά κριτήρια που θεσπίστηκαν από την Σύγκλητο (531/24.07.2020).

  Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται, για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων, ομαδοποιημένα ανά Σχολή και με αύξουσα σειρά αριθμού πρωτοκόλλου της ηλεκτρονικής αίτησης που έχει υποβληθεί. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται σε δύο αρχεία: Το πρώτο αρχείο περιέχει τα αποτελέσματα των αιτήσεων των πρωτοετών φοιτητών και το δεύτερο αρχείο περιέχει τα αποτελέσματα των αιτήσεων των φοιτητών μεγαλύτερων ετών.

  Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που αντιμετωπίζουμε την περίοδο της πανδημίας, δεν θα γίνει φέτος η δημόσια κλήρωση για την διάθεση των δωματίων με φυσική παρουσία.

  Θα ακολουθήσει νέα ενημέρωση.

  Από την Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων


  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012