Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Erasmus Mundus Joint Master Degree (EMJMD) "RADMEP": προθεσμία υποψηφιοτήτων: 8. 2. 2023

 • Συντάχθηκε 24-01-2023 10:44 από Matthias Bucher Πληροφορίες σύνταξης

  Email συντάκτη: mbucher<στο>tuc.gr

  Ενημερώθηκε: -

  Ιδιότητα: ΔΕΠ ΗΜΜΥ.

  Το Πολυτεχνείο Κρήτης είναι Συνδεδεμένο Μέλος (Associated Member) του Erasmus Mundus Joint Master Degree (EMJMD)
  Radiation and its Effects on MicroElectronics and Photonics Technologies (RADMEP) 

  Το πρόγραμμα European Master RADMEP (2 χρόνια) υλοποιείται στα πανεπιστήμια, Université Jean Monnet (Paris), Uni Jyväskylä, KU Leuven, Université Montpellier, σε συνεργασία με φορείς όπως η ESA, το CERN, κα. Το πρόγραμμα έχει δίδακτρα, με δυνατότητα υποστήριξης από υποτροφίες EMJMD κα.

  Επόμενη προθεσμία εγγραφής: 8.2.2023.  https://master-radmep.org/how/

  Πληροφορίες Αν. Καθηγητής Μatthias Bucher, HMMY.

  2-year (120 ECTS) European Master in Radiation and its Effects on MicroElectronics and Photonics Technologies (RADMEP)
  Call for applicants 2023-2025: from October 15th 2022 to February 8th 2023
  https://master-radmep.org/

  RADMEP will provide a multidisciplinary and innovative programme covering the interactions between Radiation and MicroElectronics and Photonics, two Key Enabling Technologies for the future of Europe. RADMEP objective is to educate students in those advanced technologies, providing methodologies and introducing practical applications for their implementation in a variety of natural or man-made radiation-rich environments. RADMEP has two goals: first to improve their career prospects and second to respond to the needs of the industry, agencies and society. Thanks to this EMJMD, students will develop useful professional and soft skills in the rich European cultural context.


© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012