Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Future Trends: Σεμινάρια κατάρτισης φοιτητών σε θέματα καινοτομίας γνωστικών αντικειμένων αιχμής

 • Συντάχθηκε 07-02-2023 20:04 από Chrysovalanti Daponta Πληροφορίες σύνταξης

  Email συντάκτη: cdaponta<στο>tuc.gr

  Ενημερώθηκε: -

  Κύρια: ΜΔΕ/Διδ. ΜΠΔ. Άλλες ιδιότητες: απόφοιτος ΜΔΕ/Διδ. ΜΠΔ, απόφοιτος προπτυχιακός ΜΠΔ

  Το Πολυτεχνείο Κρήτης, στο πλαίσιο της υποστήριξης και της εξειδικευμένης κατάρτισης των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας πάνω σε γνωστικά αντικείμενα αιχμής, που δυνητικά μπορούν να οδηγήσουν σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, πρόκειται να διοργανώσει workshops σύντομης διάρκειας σε τρεις χρονικές περιόδους του τρέχοντος έτους 2023.

  Ποιους Αφορά

  • Προπτυχιακούς φοιτητές όλων των σχολών,
  • Ομάδες φοιτητών με έμφαση στην διεπιστημονική συνεργασία,
  • Μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας (μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, ερευνητές, κ.ά.).

  Γνωστικά Αντικείμενα

  • Βιομηχανία 4.0,
  • Τεχνολογικές Εφαρμογές Γεωπληροφορικής,
  • Τεχνολογίες Επεξεργασίας Σήματος και Εικόνας,
  • Νέες Τεχνολογίες και Πολεοδομικός Σχεδιασμός,
  • Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας.

  Υπεύθυνοι Καθηγητές: Αν. Καθηγητής Γ. Αραμπατζής, Καθ. Στ. Μερτίκας, Καθ. Μιχ. Ζερβάκης, 

  Επ. Καθ. Β. Γεροπάντα, Καθ. Δ. Κολοκοτσά.

  Δομή Workshop

  Τα workshops θα περιλαμβάνουν ανοικτές συζητήσεις, ομαδικά θέματα, διαλέξεις, προετοιμασία και υποβοήθηση συμμετοχής σε διαγωνισμούς, επισκέψεις, κ.λπ.

  Στους συμμετέχοντες θα δοθεί σχετική βεβαίωση παρακολούθησης.

  Διαθέσιμες Χρονικές Περίοδοι Παρακολούθησης

  • 1ος κύκλος: Φεβρουάριος/Μάρτιος 2023
  • 2ος κύκλος: Απρίλιος/Μάϊος 2023
  • 3ος κύκλος: Σεπτέμβριος/Οκτώβριος 2023

  Οι τελικές ημερομηνίες θα καθοριστούν σε συνεργασία με τους συμμετέχοντες.

  Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

  Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος, παρακαλούμε για την αποστολή email στο cdaponta@tuc.gr, μέχρι τις 14/02/2023 και ώρα 14:00, αναφέροντας το όνομα, την ιδιότητα (προπτυχιακός/μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια, κ.λπ.), το/τα workshop ενδιαφέροντος και την επιθυμητή χρονική περίοδο παρακολούθησης του.

  Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής περισσότερων του ενός (1) workshop ανά χρονική περίοδο.


  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012